Till umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Vi har en stor bredd vad gäller utbildning och forskning inom miljö- och naturområdet. Cirka 360 heltidsstudenter läser på något av våra grundutbildningsprogram eller på våra fristående kurser. Programstudier vid EMG bedrivs inom områdena biologi, geovetenskap eller miljö- och hälsoskydd, från grundläggande till magister- och masternivå. Drygt 40 seniora forskare och deras forskargrupper bedriver forskning med ekologisk, paleolimnologisk eller biogeokemisk inriktning. Vi erbjuder forskarutbildning med plats för ett tiotal nya doktorander varje år inom ekologi, miljövetenskap eller naturgeografi.

Foto: Ulrika Bergfors Kriström

Nyheter från institutionen

Doktoranden Anne Deininger vinner pris för bästa poster

2015-11-12
Ekosystemekologen Anne Deininger vann priset för bästa poster vid den årliga personalkonferensen på Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC. – Jag är naturligtvis mycket glad över att jag vann! KBC-dagarna är ett bra tillfälle att få input från forskare utanför mitt ämnesområde och det känns kul att få ett...

Så gör sjön motstånd när nya fiskarter introduceras

2015-11-04
Anna Henriksson presenterar i sin avhandling en ny metod för att uppskatta hur etablerade fiskarter kan försvara sig mot en invasion av en ny fiskart. Metoden tar hänsyn till att de fiskarter som redan finns i sjön bidrar med olika styrka till att ”stå emot” den nya arten. Avhandlingen försvaras den...

Restaureringsprojekt återskapar variation i Vindelälven

2015-10-29
EU-projektet Vindel River LIFE som pågått i närmare sex år avslutas den 31 oktober. Då upphör restaureringsarbetet i de biflöden till Vindelälven som påverkats av en mer än hundraårig flottningsepok.

Fler nyheter


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2015-11-23

Utskriftsversion