Till umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Vi har en stor bredd vad gäller forskning och utbildning inom miljö- och naturområdet. Drygt 40 seniora forskare och deras forskargrupper bedriver forskning med ekologisk, paleolimnologisk eller biogeokemisk inriktning. Vi erbjuder forskarutbildning med plats för ett tiotal nya doktorander varje år inom ekologi, miljövetenskap eller naturgeografi. Cirka 420 heltidsstudenter läser på något av våra grundutbildningsprogram eller på våra fristående kurser. Programstudier vid EMG omfattar program från grundläggande till magister- och masternivåerna inom områdena biologi, geovetenskap eller miljö- och hälsoskydd.

Nyheter från institutionen

Ekologi stannar inte vid ekosystemgränser

2015-01-19
Pia Bartels, ekolog vid Umeå universitet, efterfrågar tillsammans med finska och tyska forskare att terrestra och akvatiska ekologer arbetar mer integrerat. I sin studie betonar de vikten av att studera akvatiska och terrestra ekosystem samtidigt och föreslår nya vägar för att nå banbrytande framste...

Extrakt: Höga halter av koldioxid i fjällbäckar förbryllar forskare

2015-01-08
På senare år har ovanligt höga koncentrationer av koldioxid och löst organiskt material uppmätts i fjällbäckar. Forskare vid Umeå universitet och Stockholms universitet samarbetar i ett projekt för att att ta reda på var det kommer ifrån. – Vår hypotes är att den koldioxid och löst organisk materi...

VK Debatt: Anpassa konsumtionen till graden av teknikutveckling

2014-12-30
Orsaken till den ökande migrationen handlar i grunden om att människan som art håller på att göra slut på de naturresurser vi ska leva av. Köpkraften i världen måste utjämnas genom införandet av en gemensam världsvaluta och via global beskattning – omfördelning. EU och EU-parlamentet bör gå i bräsch...

Fler nyheter


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2015-01-07

Utskriftsversion