Till umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

HöstVi har en stor bredd vad gäller forskning och utbildning inom miljö- och naturområdet. Drygt 40 seniora forskare och deras forskargrupper bedriver forskning med ekologisk, paleolimnologisk eller biogeokemisk inriktning. Vi erbjuder forskarutbildning med plats för ett tiotal nya doktorander varje år inom ekologi, miljövetenskap eller naturgeografi. Cirka 420 heltidsstudenter läser på något av våra grundutbildningsprogram eller på våra fristående kurser. Programstudier vid EMG omfattar program från grundläggande till magister- och masternivåerna inom områdena biologi, geovetenskap eller miljö- och hälsoskydd.

Foto: Kikki Palmqvist

Nyheter från institutionen

Svt: Läkemedelsrester kan störa fiskens fortplantning

2014-11-17
Forskare från Umeå universitet har påbörjat ett ovanligt fiskförsök i Älvkarleby. Forskarna vill veta om fiskars lekbeteenden påverkas av läkemedel. Det finns stora mängder läkemedelsrester i våra sjöar och vattendrag, men vilken påverkan de har på fiskarnas beteenden är i stort sett outforskat. Mer...

Sportfiskarna: Forskning visar på ökat skyddsbehov av skogsvatten

2014-11-13
En ny studie från forskningsprogrammet Future Forest visar att de områden i skogen där grundvatten strömmar ut är extra skyddsvärda och har stor betydelse för många arter, däribland fisk. Lenka Kuglerová, doktorand vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, och hennes kollegor har tidiga...

Ecochange – forskningsprogram med fokus på hela Östersjön

2014-11-05
Forskningsprogrammet Ecochange gör det möjligt att för första gången ge en sammantagen bild av vilka effekter klimatförändringar kommer att ha på Östersjön vad gäller näringsvävsstruktur, produktion och fördelning av miljögifter.

Fler nyheter


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2014-10-08

Utskriftsversion