Till umu.se

För våra anställda

Aktuellt

Arbetsplatsträffar (institutionsmöten) vårterminen 2017 i Fikarummet, KBC plan 5 klockan 14.30:

22 feb, 5 april, 17 maj
Arbetsplatsträffen den 10 maj är flyttad till 17 maj.

Administrativt och teknisk stöd

Arkiv och diarie/postutlämning/pakethantering
Marianne Nilsson/Joanna Jonsson/ Ingrid Forsmark och Jolina Orrell

IT- och datorstöd
Lars-Inge Karlsson
Andreas Sjöström

Ekonomiärenden
Jolina Orrell (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden)
Marie Kårebrand (fakturahantering naturgeografi, geovetenskap, miljö-och hälsoskydd, reseräkningar, kontouppföljning, forskningsadministration Landskapsekologi)

Katalogansvarig/Dirigenten
Joanna Jonsson / Ingrid Forsmark och Elisabet Carlborg

Kursadministratörer
Maria Karlsson (för studenter)
Marianne Nilsson (för personal)
Ingrid Forsmark (forskarladok)

Lokalärenden
Kerstin Abbing, lokalansvarig

Laboratoriepersonal
Carin Olofsson (forskning)
Carola Sjögren (grundutbildning)
Mariana Sjöström-Thavelin (grundutbildning)

Personalärenden
Joanna Jonsson

Webbansvarig/Informationstavlor
Elisabet Carlborg


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Adress

Fakturaadress,
svenska fakturor
(från mars 2015)

Umeå universitet
PG 1099
737 84 Fagersta

(referenskod skall anges på fakturan, 5100XXX)

Organisationsnummer:
   202100-2874
VAT-nummer:
   SE202100287401

Utländska fakturor adresseras till EMG.

Leveransadress
Umeå universitet
Institutionen för EMG
Linnaeus väg 6
907 36 UMEÅ

alt. Landskapsekologi
Uminova Science Park
Tvistevägen 48
901 87 UMEÅ