Till umu.se

För våra anställda

Aktuellt

Arbetsplatsträffar (institutionsmöten) vårterminen 2015 i Fikarummet, KBC plan 5 klockan 14.30:

4 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj

Administrativt och teknisk stöd

Arkiv/postärenden
Ann-Sofie Lindström/Ingrid Forsmark

Datorstöd
Lars-Inge Karlsson
Andreas Sjöström

Ekonomiärenden
Mattias Höglund (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning för forskning)
Jolina Orrell (fakturahantering biologi och allmän, kontouppföljning, kontouppläggning för forskning och grundutbildning)
Marie Kårebrand (fakturahantering, reseräkningar, kontouppföljning, forskningsadministration Landskapsekologi)
Ann-Sofie Lindström (fakturahantering naturgeografi, geovetenskap, miljö-och hälsoskydd, reseräkningar)

Katalogansvarig/Dirigenten
Ingrid Forsmark och Elisabet Carlborg

Kursadministratörer
Marie Kårebrand (biologi, geovetenskap, naturgeografi)
Marianne Nilsson (miljö- och hälsoskydd, naturguide)
Ingrid Forsmark (forskarladok)

Lokalärenden
Kerstin Abbing, lokalansvarig
Katarina Stenman, operativt lokalansvar

Laboratoriepersonal
Carin Olofsson (forskning)
Carola Sjögren (grundutbildning)
Mariana Sjöström-Thavelin (grundutbildning)

Personalärenden
Ingrid Forsmark

Webb
Elisabet Carlborg (administration)
Lars-Inge Karlsson (teknik)
Andreas Sjöström (teknik)


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2015-01-29

Utskriftsversion

Adress

Fakturaadress,
svenska fakturor
(från maj 2014)

Umeå Universitet
FE 921
838 27 Frösön

(referenskod skall anges på fakturan, 5100XXX)

Organisationsnummer:
   202100-2874
VAT-nummer:
   SE202100287401

Utländska fakturor adresseras till EMG.

Leveransadress
Umeå universitet
Institutionen för EMG
Linnaeus väg 6
901 87 UMEÅ

alt. Landskapsekologi
Uminova Science Park
Tvistevägen 48
901 87 UMEÅ