Till umu.se

För våra anställda

Aktuellt

Arbetsplatsträffar (institutionsmöten) vårterminen 2014 i Fikarummet, KBC plan 5 klockan 14.30:

Obs! Extrainsatt möte den 9 april
7 maj
11 juni

Administrativt och teknisk stöd

Arkiv/postärenden
Ann-Sofie Lindström/Ingrid Forsmark

Datorstöd
Lars-Inge Karlsson
Andreas Sjöström

Ekonomiärenden
Mattias Höglund (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning för forskning)
Jolina Orrell, (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning för forskning och grundutbildning)
Marie Kårebrand (fakturahantering biologi, reseräkningar, forskningsadministration Landskapsekologi)
Ann-Sofie Lindström (fakturahantering naturgeografi, geovetenskap, miljö-och hälsoskydd, reseräkningar)

Katalogansvarig/Dirigenten
Ingrid Forsmark och Elisabet Carlborg

Kursadministratörer
Birgitta Nordin (biologi, geovetenskap, naturgeografi)
Marianne Nilsson (miljö- och hälsoskydd)

Lokalärenden
Kerstin Abbing, lokalansvarig
Katarina Stenman, operativt lokalansvar

Laboratoriepersonal
Carin Olofsson (forskning)
Carola Sjögren (grundutbildning)
Mariana Sjöström-Thavelin (grundutbildning)

Personalärenden
Ingrid Forsmark

Webb
Elisabet Carlborg (forskarsidor, publikationer, allmänt)
Ingrid Forsmark (utbildningssidor, övrig information)
Lars-Inge Karlsson (teknik)
Andreas Sjöström (teknik)


Sidansvarig: Ingrid Forsmark
2014-04-09

Utskriftsversion

Adress

Fakturaadress,
svenska fakturor
(från maj 2014)

Umeå Universitet
FE 921
838 27 Frösön

(referenskod skall anges på fakturan, 5100XXX)

Organisationsnummer:
   202100-2874
VAT-nummer:
   SE202100287401

Utländska fakturor adresseras till EMG.

Leveransadress
Umeå universitet
Institutionen för EMG
Linnaeus väg 6
901 87 UMEÅ

alt. Landskapsekologi
Uminova Science Park
Tvistevägen 48
901 87 UMEÅ