Till umu.se

För våra anställda

Aktuellt

Arbetsplatsträffar (institutionsmöten) höstterminen 2015 i Fikarummet, KBC plan 5 klockan 14.30:

2 sept, 28 okt och 2 dec.

Administrativt och teknisk stöd

Arkiv och diarie/postutlämning/pakethantering
Marianne Nilsson/Ingrid Forsmark/Jolina Orrell och Mattias Höglund

IT- och datorstöd
Lars-Inge Karlsson
Andreas Sjöström

Ekonomiärenden
Mattias Höglund (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning för forskning)
Jolina Orrell (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden)
Marie Kårebrand (fakturahantering naturgeografi, geovetenskap, miljö-och hälsoskydd, reseräkningar, kontouppföljning, forskningsadministration Landskapsekologi)

Katalogansvarig/Dirigenten
Ingrid Forsmark och Elisabet Carlborg

Kursadministratörer
Maria Karlsson (biologi, geovetenskap, naturgeografi)
Marianne Nilsson (miljö- och hälsoskydd, naturguide)
Ingrid Forsmark (forskarladok)

Lokalärenden
Kerstin Abbing, lokalansvarig

Laboratoriepersonal
Carin Olofsson (forskning)
Carola Sjögren (grundutbildning)
Mariana Sjöström-Thavelin (grundutbildning)

Personalärenden
Ingrid Forsmark

Webbadministration
Elisabet Carlborg


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2015-11-03

Utskriftsversion

Adress

Fakturaadress,
svenska fakturor
(från mars 2015)

Umeå universitet
PG 1099
737 84 Fagersta

(referenskod skall anges på fakturan, 5100XXX)

Organisationsnummer:
   202100-2874
VAT-nummer:
   SE202100287401

Utländska fakturor adresseras till EMG.

Leveransadress
Umeå universitet
Institutionen för EMG
Linnaeus väg 6
901 87 UMEÅ

alt. Landskapsekologi
Uminova Science Park
Tvistevägen 48
901 87 UMEÅ