För våra anställda

Aktuellt

Arbetsplatsträffar (institutionsmöten) höstterminen 2018 i Fikarummet, KBC plan 5 klockan 14.30:

26 september. Resterande mötestider bestäms i september.

Administrativt och teknisk stöd

Arkiv och diarie/postutlämning/pakethantering
Marianne Nilsson/Joanna Jonsson

Ekonomiärenden
Jolina Orrell, (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden)
Marie Kårebrand (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden och forskningsadministration Landskapsekologi)

Institutionsadministratör - arvodering och bemanning med mera
Cecilia Vallin

IT- och datorstöd
Lars-Inge Karlsson
Andreas Sjöström

Kursadministratörer
Maria Karlsson (för studenter, forskarladok)
Marianne Nilsson (för personal)

Laboratoriepersonal
Carin Olofsson (forskning)
Mariana Sjöström-Thavelin (grundutbildning)

Lokalärenden
Kerstin Abbing, lokalansvarig

Personalärenden
Joanna Jonsson

Webbansvarig/Informationstavlor
Elisabet Carlborg


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Adress

Fakturaadress,
svenska fakturor

Umeå universitet
PG 1099
737 84 Fagersta

(referenskod skall anges på fakturan, 5100XXX)

Organisationsnummer:
   202100-2874
VAT-nummer:
   SE202100287401

Utländska fakturor adresseras till EMG.

Leveransadress
Umeå universitet
Institutionen för EMG
Linnaeus väg 6
907 36 UMEÅ

alt. Landskapsekologi
Uminova Science Park
Tvistevägen 48
901 87 UMEÅ