För våra anställda

Aktuellt

Arbetsplatsträffar (institutionsmöten) vårterminen 2018 i Fikarummet, KBC plan 5 klockan 14.30:

14 februari, 21 mars och 16 maj

Administrativt och teknisk stöd

Arkiv och diarie/postutlämning/pakethantering
Marianne Nilsson/Joanna Jonsson/ Ingrid Forsmark och Veronika Vintish

IT- och datorstöd
Lars-Inge Karlsson
Andreas Sjöström

Ekonomiärenden
Veronika Vintish, (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden)
Jolina Orrell, tjänstledig (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden)
Marie Kårebrand (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden och forskningsadministration Landskapsekologi)

Katalogansvarig/Dirigenten
Joanna Jonsson / Ingrid Forsmark och Elisabet Carlborg

Kursadministratörer
Maria Karlsson (för studenter)
Marianne Nilsson (för personal)
Ingrid Forsmark (forskarladok)

Lokalärenden
Kerstin Abbing, lokalansvarig

Laboratoriepersonal
Carin Olofsson (forskning)
Mariana Sjöström-Thavelin (grundutbildning)

Personalärenden
Joanna Jonsson

Webbansvarig/Informationstavlor
Elisabet Carlborg


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Adress

Fakturaadress,
svenska fakturor

Umeå universitet
PG 1099
737 84 Fagersta

(referenskod skall anges på fakturan, 5100XXX)

Organisationsnummer:
   202100-2874
VAT-nummer:
   SE202100287401

Utländska fakturor adresseras till EMG.

Leveransadress
Umeå universitet
Institutionen för EMG
Linnaeus väg 6
907 36 UMEÅ

alt. Landskapsekologi
Uminova Science Park
Tvistevägen 48
901 87 UMEÅ