Till umu.se

För våra anställda

Aktuellt

Arbetsplatsträffar (institutionsmöten) höstterminen 2016 i Fikarummet, KBC plan 5 klockan 14.30:

21 september, 19 oktober, 30 november

Administrativt och teknisk stöd

Arkiv och diarie/postutlämning/pakethantering
Marianne Nilsson/Ingrid Forsmark och Jolina Orrell

IT- och datorstöd
Lars-Inge Karlsson
Andreas Sjöström

Ekonomiärenden
Jolina Orrell (fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden)
Marie Kårebrand (fakturahantering naturgeografi, geovetenskap, miljö-och hälsoskydd, reseräkningar, kontouppföljning, forskningsadministration Landskapsekologi)

Katalogansvarig/Dirigenten
Ingrid Forsmark och Elisabet Carlborg

Kursadministratörer
Maria Karlsson (för studenter)
Marianne Nilsson (för personal)
Ingrid Forsmark (forskarladok)

Lokalärenden
Kerstin Abbing, lokalansvarig

Laboratoriepersonal
Carin Olofsson (forskning)
Carola Sjögren (grundutbildning)
Mariana Sjöström-Thavelin (grundutbildning)

Personalärenden
Ingrid Forsmark

Webbansvarig/Informationstavlor
Elisabet Carlborg


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2016-08-30

Utskriftsversion

Adress

Fakturaadress,
svenska fakturor
(från mars 2015)

Umeå universitet
PG 1099
737 84 Fagersta

(referenskod skall anges på fakturan, 5100XXX)

Organisationsnummer:
   202100-2874
VAT-nummer:
   SE202100287401

Utländska fakturor adresseras till EMG.

Leveransadress
Umeå universitet
Institutionen för EMG
Linnaeus väg 6
907 36 UMEÅ

alt. Landskapsekologi
Uminova Science Park
Tvistevägen 48
901 87 UMEÅ