Tillfällig anställning - arvodering

Om man planerar att anställa en fält- eller projektassistent mer än två månader skriver man ett anställningsavtal. Inför en sådan anställning krävs godkännande från fakultet och personalenhet (PoU). För arbete under två månader/motsvarande skriver arbetstagaren en arvodesräkning.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal gäller för en anställning som är mer än två månader. En sådan anställning måste godkännas av fakultet och personalenhet.

Rekryteringsprövning

Personaladministratören skickar in en rekryteringsprövning för att få ett godkännande (efter att ha informerat prefekten). Skicka en e-post till personaladministratören med uppgifter om;

  • Anställningens längd
  • Projektets namn
  • Finansiär
  • Arbetsuppgifter
  • Kompetens som krävs
  • Ev namn på person

Efter ungefär en vecka får man besked. Därefter kan ett anställningsavtal förberedas. Eftersom anställningen skall behandlas i facklig samverkan och det sker endast en gång i månaden så får man vara ute i god tid. När den fackliga samverkan är klar kan anställningsavtalet skrivas under av arbetsgivaren och arbetstagaren.

Annonsering

Om anställningen överstiger 6 månader måste befattningen utannonseras, se länk i högerspalt.

Arvodesräkning

Om anställningen är mindre än två månader eller det gäller bara enstaka timmar skriver arbetstagaren en arvodesräkning. Arvodesräkningen skall vara inskickad till Löneadministrationen senast den 10:e i månaden för att kunna utbetalas den 25:e i samma månad.

Utbetalning

Inför första utbetalningen av lön/arvode skickar arbetstagaren en blankett till Danske Bank för att få utbetalningen till sitt konto.

Arvode till utländsk medborgare utan svenskt personnummer

Fyra dokument krävs för utbetalning till utländsk medborgare

  1. Blankett- Remuneration form (arvodesblankett)
  2. Blankett- Residence abroad
  3. Blankett- Danske Bank -  utbetalning av lön till utlandet
  4. Kopia på pass

Det tar minst en månad innan utbetalning sker eftersom man måste beställa ett fiktivt personnummer från Skatteverket för varje utbetalning. OBS! Alla fyra dokument skickas till Löneadministrationen, inte direkt till Danske Bank.

Timkostnad

För att räkna ut timkostnad för en projektanställd som har motsvarande
28 200 i månaden, räkna så att

Månadslön x 12 dividerat med årsarbetstid = Timkostnad

Årsarbetstid :
>40 år 1 700 timmar
<30 år 1 732 timmar
>30 år 1 756 timmar.

Lönekostnadspåslag

Lkp motsv 50,46% läggs på summan (det som belastar projektkontot)


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion