Konferens: Livet på jorden och ute i universum - vad vet vi, framtida visioner?

Jordens Framtid i Universum - Årsmöte för Sveriges Astrobiologiska Nätverk (SWAN) 16-17 Oktober 2017, Umeå Universitet, Umeå, Sverige

Bakgrund: Rymdens och livets gåtor har alltid utövat en stor fascination på mänskligheten genom tiderna. Under det senaste århundradet har vi fått uppleva häpnadsväckande upptäckter inom naturvetenskap och teknologi. Dessa har möjliggjort fascinerande upptäcktsfärder in i materiens och livets minsta beståndsdelar, ut i jordens olika globala ekosystem genom tiderna, och ut i det vida universum. Med upptäckten av extremofila organismer, virus och fossila rester från jordens tidigare utvecklingsfaser har vi utvidgat vår förståelse för livets gränser och potential på ett häpnadsväckande sätt. Utmaningen ligger nu i att förstå de grundläggande principerna för liv och medvetande i allmänhet och för dess interaktioner med den komplexa biogeosfären, och hur man kan utveckla en hållbar teknologi och framtid. Detta årsmöte i astrobiologi kommer att belysa dessa frågor ur både ett vetenskapligt och ur ett populärvetenskapligt (för barn och vuxna) perspektiv.
Astrobiologi är ett relativt nytt och tvärvetenskapligt forskningsfält som i motsats till vår tids allt snävare specialistinriktningar strävar efter att föra samman flera forskningsfält för att möjliggöra både en bredare utbildning samt nya typer av interdisciplinära interaktioner och forskning. Vi välkomnar alla intresserade att diskutera forskning och tillämpningar kring dessa teman.

Organisation:

Styrelsen för Sveriges astrobiologiska nätverk (SWAN, Stockholm)

Lokala organisatörer:

 • Natuschka Lee, astrobiologisk forskare, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
 • Asta Pellinen Wannberg, professor, Institutionen för rymdfysik och vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna
 • Marianne Eik, pedagog, Umevatoriet, Umeå universitet

Anmälning och information:

Kontakta Natuschka Lee. Om du önskar bidra med en poster eller ett föredrag, maila ett abstract på max 250 ord i en Word-fil, senast 15 september 2017. Sista minuten-anmälning är möjlig i mån av plats. Kostnader: Enbart för kaffepauser, lunch och middag (krav: anmälan).

Tid, plats och program:

16-17 oktober 2017, i Umeå. Beroende på aktivitet, på två platser:

 • Vetenskapligt program och kurs (16-17 oktober 2017): Kemiskt-biologiskt centrum, Umeå universitet, Linneaus väg 6, 901 87 Umeå, Sweden,
 • Populärvetenskapligt program (för barn och vuxna), 17-18 oktober 2017 – efter kl 17): Umevatoriet, Umestans Företagspark, 903 47 Umeå

Kursmöjlighet vid Umeå universitet: 

Deltagande i denna konferens ger 1,5 poäng (t.ex. för doktorander). För att uppnå detta krävs deltagande i konferensen, i en 2 h introduktionsföreläsning, i ett 1 h seminarium, samt en aktiv presentation på konferensen (vetenskapligt föredrag eller poster på engelska, eller ett populärvetenskapligt bidrag på svenska). Kurslitteratur: “Understanding life in the universe, av C. Cockell, Wiley-Blackwell, 2015, och de senaste Roadmaps från Europan Science Foundation och NASA).

För mera information och anmälan: Natuschka Lee
Anmälningsfrist: 15:e september 2017

Läs mer om kursen under länken "Program och information" nedan.

Vetenskapligt program:

 • Rymdaktiviteter och astrobiologi i Sverige och i Norden
 • Astronomi och rymdfysik
 • Prebiotisk kemi och livets utveckling
 • Metodik för detektion av liv på jorden och i rymden
 • Extremofila organismer på jorden och i rymden och deras betydelse för biogeosfären
 • Teoretisk, evolutionär ekologi från ett astrobiologiskt perspektiv
 • Hållbar teknologi på jorden och i framtida rymdmissioner
 • Andra teman.

Program och information

Webbsida


Sidansvarig: Natuschka Lee

Utskriftsversion