Public Calendar of Events

January 2018

10 January at 14:00–15:00

MIMS Seminar - At the interface of chemical kinetics and population biology: How to find dosing strategies

Seminar MIMS - Seminar by Pia Abel zur Wiesch: At the interface of chemical kinetics and population biology: How to find dosing strategies

16 January at 12:00–13:00

IceLab Lunch Pitches

Other 1st Lunch Pitch of 2018 at KBC Focus Environment

17 January at 13:00–14:00

EMG seminar series - Dr. Lovisa Lind, EMG

Seminar series Title to be announced later

22 January at 15:00–19:00

UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik

Seminar Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska.

23 January at 13:00–14:00

EMG seminar series - Dr. Guillaume Grosbois, Quebec

Seminar series Title to be announced later

24 January at 13:00–14:00

EMG seminar series - Dr. Doreen Huang, EMG

Seminar series Title to be announced later

26 January at 09:00–12:00

Caroline Blomquist - medicine

Dissertation Metabolic consequences of a paleolithic diet in obese postmenopausal women.

31 January at 13:00–14:00

EMG seminar series - Prof. Tiffany Garcia, EMG

Seminar series Title to be announced later

31 January at 13:00–14:00


Page Editor: Elisabet Carlborg

Print page

Current events

Find events

Sort on category