Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Holm, Stig-Olof

A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests
Journal of Sustainable Forestry, 34(4): 358-379

2015

-

Holm, Stig-Olov
Englund, Göran

Increased ecoefficiency and gross rebound effect: Evidence from USA and six European countries 1960-2002
Ecological Economics, 68(3): 879-887

2009

-

Stjernström, Olof
Myrlund, Håkan
Holm, Stig-Olof; et al.

Den hållbara regionen: Om förutsättningar och framtidsmöjligheter för en hållbar samhällsutveckling i Västerbottens län - ett projektförslag

2001

Download

Holm, Stig-Olov

Reproductive patterns of birches (Betula spp.) in northern Sweden

1994

Download


Page Editor: Elisabet Carlborg

Print page

Former employees

Former employees