Degree thesis

Finished degree thesis

Degree thesis are listed in DiVA database, Umeå university.

Degree Thesis

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Kumpula, Kimmo

Ancient DNA in paleosols, SW Greenland: A tool for retrospective paleoenvironmental studies?

2018

Download

Burström, Frida

Analys av ismaskiner i olika verksamheter: en jämförelse mellan traditionell dricksvattenanalys och ATP-analys

2018

Download

Sundin, Joe

Seed rain and dispersal possibilities between process domains: Comparing seed dispersal abundance between lakes, rapids and slow-flowing reaches

2018

Download

Larsson, My

Utvärdering av biologiska index i norra Sverige: Hur väl stämmer de biologiska indexen överens med de fysikalisk-kemiska?

2018

Download

Nystedt, Jennie

Matsvinn i skolverksamhet: En studie om hur kommunala grundskolor arbetar med att minska matsvinn inom två kommuner i norra Sverige

2018

Download

Stenlund, Mikaela

Stöd för bedömning gällande omprövningar av djurförbud: -Vad säger domstolarna?

2018

Download

Johansson, Stina

Hållbart byggande: Hur nyproduktion i trä och betong i Sverige påverkar miljön samt beslutsfattares beslutsgrunder gällande materialanvändning

2018

Download

Törnqvist, Elin

Tillsynsmetoder riktade mot minireningsverk

2018

Download

Hägglund, Emelie

GIFTFRI MILJÖ I FÖRSKOLAN: En studie om föräldrars medvetenhet om kemikalier i leksaker

2018

Download

Everheim, Fanny

Potential till industriell symbios: Kartläggning av industriella synergier i syfte att öka resurseffektiviteten längs Norrlandskusten

2018

Download


Page Editor: Elisabet Carlborg

Print page

Röd herrcykel

Image: Rolf Eklund