Degree Thesis

Degree thesis

Degree theses from 2004 published at the Department of Ecology and Environmental Science are listed below. Some of the theses can be downloaded in full text.

Publications at Ecology and Environmental Sciences

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Bäckström, Daniel

Katjoniserade tanniner som retentionsmedel för cellulosafibrer

2017

Download

Olovsson, Sofia

Den psykosociala arbetsmiljön imon restaurang: upplevd ur arbetstagarnas perspektiv

2017

Download

Karlsson, Samuel

Är personalen på äldreboenden i Umeå kommun förberedda om en värmebölja inträffar?: – En kvalitativ intervjustudie

2017

Download

Boqvist, Lisa

Vattenkvalitet i enskilda dricksvattenbrunnar i ett omvandlingsområde: En undersökning av enskilda dricksvattenbrunnar i delar av Hertsölandet i Luleå kommun, utifrån ett hälsoskyddsperspektiv

2017

Download

Esp, Malin

Tillämpning av ekologisk kompensation vid intrång i våtmarksmiljöer: En jämförelse mellan länsstyrelserna i Västerbotten, Gävleborg och Skåne

2017

Download

Åberg, Lina

Avfall på förskolor i Umeå kommun: Vilka faktorer påverkar mängden brännbart avfall, matavfall samt källsorterat material?

2017

Download

Larsson, Malin

Kommuners arbete med ekologisk hållbar utveckling: En studie av kommuner i Lappland, Norrbotten och Västerbotten

2017

Download

Vahlström, Isak

Habitat selection and movements of Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis during spring and early summer

2017

Download

Ylva, Karlberg

The influence of northern pike on the diet of Eurasian perch

2017

Download

Eklund, John

Anläggning och Restaurering av fågelvåtmarker: Lokalisering av våtmarksobjekt i odlingslandskap som är lämpliga för restaurering och anläggning

2017

-


Page Editor: Elisabet Carlborg

Print page