Degree Thesis

Degree thesis

Degree theses from 2004 published at the Department of Ecology and Environmental Science are listed below. Some of the theses can be downloaded in full text.

Publications at Ecology and Environmental Sciences

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Dahlqvist, Erica

Undersökning av parametrar som kan öka mobiliteten av arsenik i grundvatten efter jordtvätt i Gudarp.

2017

Download

Auland, Clara

Konstsnö och dess effekter på vegetationen: Skillnader mellan konstsnö och natursnö

2017

Download

Pusterli, Christopher

En analys av De Geer-moräners bildningsmiljö med hjälp av LiDAR-bilder

2017

Download

Årdahl, Kerstin

Reindeer in the archipelago of Holmöarna: Abundance of habitats and how reindeer have utilized them during winter 2015-16 and summer 2016

2017

Download

Krohn, Johannes

Phosphorus speciation across elevation and vegetation in soils of the subarctic tundra: A solution 31P NMR approach

2017

Download

Johansson, Petter

Temporal spawning divergence in European whitefish (Coregonus lavaretus): The first steps towards reproductive isolation in young populations (70-171 years)

2017

Download

Hallgren, Erika

Upplevd oro över, kunskap och engagemang om klimatförändringar hos invånarna i Örnsköldsviks kommun

2017

Download

Ylva, Karlberg

The influence of northern pike on the diet of Eurasian perch

2017

Download

Bäckström, Daniel

Katjoniserade tanniner som retentionsmedel för cellulosafibrer

2017

Download

Olovsson, Sofia

Den psykosociala arbetsmiljön imon restaurang: upplevd ur arbetstagarnas perspektiv

2017

Download


Page Editor: Elisabet Carlborg

Print page