Forskarutbildning

Här finns information till doktorander, handledare och examinatorer inom forskarutbildning.

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övas man dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen löser man problem självständigt och förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

I meny till vänster finns information för doktorander, handledare och examinatorer.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studierektor för forskarutbildningen, Ryan Sponseller
901 87 Umeå 

Kontaktformulär