Forskarutbildningsämnen

Institutionens forskarutbildningsämnen har en allmän studieplan som bland annat beskriver utbildningens uppläggning och innehåll, behörighet och urval bland sökande.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 hp i ett forskarutbildningsämne, dels krävs godkända doktorandkurser, dels godkänd doktorsavhandling om minst 180 hp.

Institutionens studieplaner i pdf-format (fakultetsnämndens beslut 2014-04-24).

EkologiMiljövetenskapNaturgeografi

Lic examen

Licentiatexamen är ett slutmål i forskarutbildningen om minst 120 hp. För examen krävs dels godkända doktorandkurser, dels godkänd vetenskaplig uppsats om minst 90 hp.

EkologiMiljövetenskap


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion