Till umu.se

Systematik/Herbarium UME

Systematik

Den systematiska forskningen är inriktad på gruppen Ascomycota (sporsäcksvampar). Läs mer

Herbarium UME

Herbarium UME är ett offentligt forskningsherbarium omfattande ca 300 000 kollekter av kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar från hela världen, men främst från norra Sverige. Det utgör en del av Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet. Herbariet är medlem i NAMSA (Naturhistoriska Museers Samarbetsorganisation).

Ambition

Herbariets huvudsyfte är att bevara växtsamlingar från norra Sverige och att fungera som en stödpunkt för Norrlands botaniska utforskning. Vi vill stimulera till att floran dokumenteras i samband med inventeringar, floraprojekt och forskning.

Databas

Sedan 2005 pågår arbetet med att bygga upp en databas över samlingen. Via databasen får man tillgång till alla införda kollektdata och kan söka efter växtarter, samlare, växter från särskilda områden eller tidsperioder. Gå till databasen.

Historik

Herbariet började byggas upp 1968 på den dåvarande Institutionen för ekologisk botanik. Grunden utgjordes av donationer, bl a Carl Ingvar Sahlins, Helge Bruuns och Cyril F. Stackells samlingar, och Lennart Wahlbergs ”Länsherbarium” med växter från Västerbottens län. Därefter tillkom Carl Petter Laestadius samling, påträffad på Östra Gymnasiet, och Erik Evers närmast monumentala herbarium. Åtskilliga forskares, läroverks och privatpersoners samlingar har senare influtit, och samlingen växer fortlöpande.

Tillgång till samlingen

Alla växtintresserade kan besöka herbariet (besöksadress: Linnaeus väg 4). Efter en kort introduktion får man fri tillgång till kollekterna, och till stereolupp och mikroskop. Långtidsbesökare kan få nyckel.

Lån

Herbariet lånar ut material till forskare vid botaniska institutioner. Till privatpersoner eller floraprojekt utlånas material efter särskild bedömning. Mängden material som kan lånas ut är dock begränsad; den som är intresserad av ett stort material anmodas att i stället besöka herbariet. Förfrågningar om lån sänds till: Herbarium UME, EMG, Umeå Universitet, SE-901 87 Umeå, Sverige, eller mejlas till katarina.stenman@umu.se

Personal

Ericson, Lars Professor i ekologisk botanik (strandvegetation, sotsvampar)
Ericson, Nils Museiassistent (databas mossor)
Eriksson, Ove Professor emeritus (svampar)
Gilenstam, Gunnar (lavar)
Stenman, Katarina Museiassistent


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Länk till herbariets databas

Gå till databasen

Herbariet i media

I serien "Fascinerande växter" i Västerbottens-kuriren handlar del 1 om Herbarium UME. Läs artikeln (från 12/5-12)