Till umu.se

Climate Impacts Research Centre (CIRC)

Forskningen och undervisningen vid Climate Impacts Research Centre fokuserar på effekter av klimat och miljöförändringar i nordliga ekosystem

Nyheter

[2014-03-04] "Not even freezing cold stops invasive species in high altitudes" Research from Ann Milbau has been covered in the news. Läs mer här.

Nyhetsarkiv