BioRest: Lokala och regionala effekter på biologisk mångfald av vattendragsrestaurering

BioRestprojeket fokuserar på restaurerade biflöden inom Vindelälvens avrinningsområde i norra Sverige som tidigare var kanaliserade för timmerflottning. Vi har tre huvudsyften:

  • Att bestämma hur och var restaureringsmetoder helst bör lokaliseras inom ett avrinningsområde för att få ökad (dvs återhämtad) biologisk mångfald med hänsyn till faktorer som morfologisk komplexitet, landskapsheterogenitet, och tillgång på organismer
  • Att bestämma vilken faktor (eller kombination av faktorer) som har den största effekten på den totala biologiska mångfalden (dvs, fisk, makroevertebrater, makrofyter, och strandvegetation): morfologisk komplexitet, restaureringsmetod, tid sedan restaurering, eller tillgång på organismer?
  • Att bestämma hur den potentiella komplexiteten och tillgången på organismer förändras inom avrinningsområdet och i vilka delar av avrinningsområdet vi kan förväntas oss att finna den största (eller lägsta) biologiska mångfalden

BioRestprojektet drivs av forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och finansieras av anslag från Naturvårdsverket. Läs vidare på BioRests hemsida.

Publikationer:

Dietrich, A. L., L. Lind, C. Nilsson & R. Jansson. 2014. The use of phytometers for evaluating restoration effects on riparian soil fertility. Journal of Environmental Quality 43:1916-1925.

Dietrich, A. L., C. Nilsson & R. Jansson. 2015. Restoration effects on germination and survival of plants in the riparian zone: a phytometer study. Plant Ecology 216:465-477.

Nilsson, C., A. Aradottir, D. Hagen, G. Halldórsson, K. Høegh, R. Mitchell, K. Raulund-Rasmussen, K. Svavarsdóttir, A. Tolvanen, S.D. Wilson. 2016. Evaluating the process of ecological restoration. Ecology and Society 21(1):41. http://dx.doi.org/10.5751/ES-08289-210141.

Nilsson, C., L. E. Polvi, J. Gardeström, E. M. Hasselquist, L. Lind & J. M. Sarneel. 2015. Riparian and in-stream restoration of boreal streams and rivers: success or failure? Ecohydrology 8:753-764.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion