Marin ekologi

ProvtagningI den marinekologiska forskargruppen arbetar vi i huvudsak med problemställningar relaterade till landavrinningens effekter på Östersjöns pelagiska ekosystem och hur klimatrelaterade förändringar kan påverka ekosystemet. Där används miljöövervakningens långtidsserier i Bottniska viken för att förstå sambanden mellan klimatdrivna påverkansfaktorer och effekter på organismsamhällen och deras produktion.

Östersjöns vattenbalans skapar en kraftig fysisk-kemisk-biologisk gradient från nord till syd, som ger stora möjligheter att utnyttja havsbassängerna som en naturlig testmiljö. Hypoteser om vad som styr bland annat primärproduktion, respiration, fiskförekomst, fiskmigration, bakterietillväxt, födovävseffektivitet, bottendjur och alger testas. Tidseriestudierna kompletteras med experimentella studier i den världsunika mesokosmanläggningen och laboratorieexperiment med molekylära metoder, samt matematiska modeller.

Umeå marina forskningscentrum med dess fartygs- och laboratorieresurser är en viktig tillgång för verksamheten.

Foto: Mikael Molin

Forskningsprojekt

Morfologiens och storlekens roll för fytoplanktons reaktion på hydrodynamikKlimatförändringarnas påverkan på produktiviteten i ÖstersjönMESOAQUA-RIVER. Älvinflödets påverkan på kustmiljöer ECOCHANGE - Östersjöns ekosystemdynamik i ett klimatförändringsperspektiv Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i ÖstersjönEutrofiering som selektionsfaktor för förekomst av predationsresistenta och potentiellt patogena bakterierÖvervakning av vattenkvaliteten i Bottenhavet och Bottenviken (2011-2012)Metylkvicksilverbildning i akvatiska system Bentisk och pelagisk produktion i Bottniska vikens kustområdenEffekter av globala förändringar på fytoplanktonsamhällen på norra och södra halvklotet

Utvalda publikationer

Jonsson S, Andersson A, Nilsson MB, Skyllberg U, Lundberg E, Schaefer JK, Åkerblom S, Björn E. (2017) Terrestrial discharges mediate trophic shifts and enhance methylmercury accumulation in estuarine biota. Science Advances. 3(1). Article Number: e1601239, DOI: 10.1126/sciadv.1601239

Ahlgren, J., A. Grimvall, A. Omstedt, C. Rolff, and J. Wikner. 2017. Temperature, DOC level and basin interactions explain the declining oxygen concentrations in the Bothnian Sea. J. of Mar. Systems 170: 22-30.

Båmstedt, U., and J. Wikner. 2016. Mixing depth and allochthonous dissolved organic carbon: controlling factors of coastal trophic balance. Marine Ecology Progress Series 561: 17-29.

Ask J, Rowe O, Byström P, Andersson A (2016) Importance of shallow soft bottoms for coastal primary production in the Baltic Sea. Ambio DOI 10.1007/s13280-016-0778-5

Figueroa D, Rowe OF, Paczkowska J, Legrand C, Andersson A. (2016). Allochthonous Carbon—a Major Driver of Bacterioplankton Production in the Subarctic Northern Baltic Sea. Microbial Ecology, 71(4), 789-801

Rowe O, Guleikova L, Brugel S, Byström P, Andersson A. (2016) A potential barrier to the spread of the invasive cladoceran Cercopagis pengoi (Ostroumov 1891) in the northern Baltic Sea. Regional Studies in Marine Science 3: 8-17.

Andersson A, Meier HEM, Ripzsam M, Rowe OF, Wikner J, Haglund P, Eilola K, Legrand C, Figueroa D, Paczkowska J, Lindehoff E, Tysklind M, Elmgren R. (2015) Projected future climate change and Baltic Sea ecosystem management. Ambio 44: S345-S356.

Andersson A, Höglander S, Karlsson C, Huseby S. (2015) Key role of phosphorus and nitrogen for the cyanobacterial community composition in the northern Baltic Sea. Estuarine Coastal and Shelf Science 164: 161-171.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion