Till umu.se

Paleolimnologi

Miljöförändringar i tidsperspektiv

När vi människor vill förstå varför naturmiljön ser ut och fungerar som den gör idag, är det till stor hjälp att kunna studera den historiska utvecklingen. Dagens miljötillstånd är nämligen resultatet av naturens egna långsiktiga dynamik och av människans påverkan under flera tusen år. Den historiska bilden är viktig när man ska försöka förutsäga hur miljön kan komma att förändras i framtiden. Vi använder oss av naturliga arkiv såsom sjösediment- och torvavlagringar. I centrum står människans roll i formandet och förändringen av naturmiljön. I huvudsak har vår forskning följande inriktningar:

Forskningsinriktningar:

Att utveckla metoder för att analysera tidigare miljötillstånd

Hur klimatet har varierat i ett flertusenårigt perspektiv

Hur långväga transporterade förindustriella luftföroreningar påverkat naturmiljön

Bergsbrukets historia i Sverige

Ett långsiktigt perspektiv på sjövattenkvalitet (försurning, eutrofiering, vattnets organiska halt)


Sidansvarig: Richard Bindler

Utskriftsversion