Seminarier

EMG har två olika seminarieserier med seminarium varje vecka, båda hålls i KB.G5.01 (tidigare KB5C2) på våning 5 i KBC:

  • EMG-seminarium, onsdagar kl 13.00-14.00
  • Doktorandseminarium, fredagar kl 15.00-15.30

EMG-seminarier hålls av både forskare från EMG och externa forskare. Detaljer om de enskilda seminarierna återfinns i kalendern.

Ansvarig för seminarierna våren 2018 är Carolina Olid Garcia

Doktorandseminarier hålls av EMG:s doktorander och ingår som en obligatorisk kurs i doktorandutbildningen (läs mer). På seminariet förväntas medlemmarna i doktorandens uppföljningsgrupp närvara, dels för att ge en återkoppling till presentationen men också för att hålla sig uppdaterade med hur doktorandens forskning framskrider.

Doktorandseminarierna annonseras i kalendern och på emg-info.

Ansvarig för seminarierna våren 2018 är Franziska Frank.

Videolänkning

Båda seminarierna videolänkas i många fall via Adobe Connect (se länk till höger). Om du planerar att videolänka ett seminarium så kontakta Andreas Sjöström så lägger han till dig som värd.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion