Om institutionen

Vår institution har en i Sverige unik bredd inom miljö- och naturområdet. Vi erbjuder utbildningsprogram i biologi, naturgeografi/geovetenskap, miljö- och hälsoskydd samt ett stort antal fristående kurser för ca 360 heltidsstudenter. Vi bedriver forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Vi har omkring 30 doktorander och utexaminerar ungefär 6 doktorer varje år.


Institutionen är den största grundutbildningsinstitutionen inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Vi säkrar återväxten och formar framtidens biologer, geoekologer och miljö- och hälsoskyddsarbetare både för forskning och för övriga sektorer i samhället.

Forskningen spänner över ett brett område inom ekologi, miljövetenskap och geovetenskap och täcker såväl nordliga ekosystem som frågeställningar av global betydelse. Vi arbetar med allt ifrån samspel mellan olika organismer, både på land och i vatten, evolution, biologisk mångfald, spridning, miljöföroreningar och miljöövervakning till hur olika landskap utvecklats och fungerar. Forskningen handlar till exempel om rinnande vattens betydelse för växter och djur, dynamiken hos organismsamhällen i sjöar samt om hur klimatet i norr varierar. Vi försöker förstå hur skogsbruk, reglering och kanalisering av vattendrag, miljöföroreningar och klimatförändringar har påverkat och kommer att påverka den biologiska mångfalden och funktionen av ekosystem i skogar, fjäll, älvar, sjöar och hav samt även hur effekterna kan lindras med olika restaureringsinsatser.

Institutionen, med ca 160 medarbetare, är förutom grundutbildningsdelen sammansatt av olika forskargrupper med totalt ca 45 forskare och ca 30 doktorander.

Adress:
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadresser (sök på huset i den interaktiva kartan)

Fysiologihuset Parallellvägen 7, Umeå
KBC-huset Linnaeus väg 6, Umeå
Naturvetarhuset Johan Bures väg 14, Umeå
Uminova Science Park Tvistevägen 48, Umeå

Telefon: 090-786 50 00 (växel)


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Gå direkt till

Kartor och reseinformation

Karta över Umeå universitet campus

Bild: Eva Jonsson, Ritrum

KBC-huset

Bild: Andreas Nilsson