Till umu.se

Publikt kalendarium

Evenemangstyp: Disputation

Februari 2017

10 februari kl 09.30

Anne Deininger - naturgeografi

Disputation Om effekter av oorganiskt kväve och organiskt kol på pelagiska födovävar i boreala sjöar.

24 februari kl 10.00

Signe Lett - ekologi

Disputation Om mossor som regulatorer av klimatförändringar: Konsekvenser för trädetablering i tundran.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2009-12-09

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp