Till umu.se

Publikt kalendarium

Evenemangstyp: Disputation

Februari 2016

26 februari kl 10.00

Manuela Milan - miljövetenskap

Disputation Om långsiktig utveckling av subalpina sjöar: att tolka påverkan av näringsämnen, klimat och hydrologisk variabilitet utifrån biologiska och geokemiska indikatorer.


April 2016

1 april kl 10.00

Daniela Alejandra Figueroa - ekologisk mikrobiologi

Disputation Om Bakterieplankton i Östersjön: Påverkan av alloktont organiskt material och salthalt.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2009-12-09

Utskriftsversion