Nyheter från institutionen

Föräldrarnas tarmar berättar historier för nästa generation

2018-11-08
Ägg och spermier är inte de enda vägarna för att överföra information från en generation till nästa. Forskare vid Umeå universitet har publicerat en ny studie som visar att tarmbakterier kan överföra information om tidigare erfarenheter av miljöförändringar från föräldrarna till deras avkomma.

Häpnadsväckande många läkemedelsrester i spindlar som lever nära vattendrag

2018-11-06
Spår av över 60 läkemedel har upptäckts i vattenlevande insekter, en del i så pass höga koncentrationer att rovdjur som mer eller mindre bara livnär sig på dessa insekter, såsom öring och näbbdjur, riskerar att påverkas. Forskare från Umeå universitet och SLU i ett internationellt team publicerar si...

Biologstudenter vann första pris i forskningstävling

2018-11-01
Biologistudenterna Oskar Lövbom och Hampus Jarhede från Umeå universitet har sedan i våras studerat hur man kan skapa lämpliga boplatser för vildbin i kalkstenstäkter. De har nu fått första pris i den regionala delen av Cementa och moderbolaget HeidelbergCements forskningstävling Quarry Life Award, ...

Ökad kunskap om andning för att förstå syrefria havsbottnar

2018-11-01
Resultaten i Kevin Vikströms avhandling från ett kustnära område i Östersjön visar att en minskning av närsalter, och därmed tillväxt, inte nödvändigtvis minskar syrekonsumtionen. Kevin Vikström föreslår ett nytt perspektiv på marin miljöförvaltning där underhållsandning måste beaktas. Han försvarar...

Högre växter tar över ett varmare Arktis

2018-09-26
Lågvuxna gräs, örter och buskar kännetecknar Arktis, men nya, mer högresta växtarter har börjat sprida sig och ta över i området. Det har resulterat i en generell ökning av höjden på tundravegetation de senaste tre decennierna, rapporterar ett konsortium av internationella forskare i tidskriften Nat...

Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

2018-09-21
Att läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende är känt. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester och att det studerade beteendestörande läkemedlet sobril har mindre effekt på fiskars överlevnad än man t...

Europeisk infrastruktur för miljö- och klimatforskning

2018-09-17
Det stora europeiska forumet för forskningsinfrastruktur, ESFRI, pekar ut långa tidsserier av ekologiska data som en viktig resurs inför framtiden. I sin nya färdplan inkluderar de nätverket LTER-Europe, där Umeå universitet är en part. "Jag har goda förhoppningar inför framtiden", säger Johan Wikn...

P4 Västerbotten: Utsläpp av växthusgas stiger när permafrosten smälter menar Umeåforskare

2018-09-17
I en studie visar forskare vid Umeå Univeristet, i samarbete med ett internationellt forskarteam, att utsläppen av växthusgaser från vattendrag stiger i områden där den sibiriska permafrosten tinar. Svetlana Serikova, doktorand vid institutionen för ekologi-, miljö- och geovetenskap vid Umeå univer...

P4 Kalmar: App visar vad som gömmer sig i Östersjön

2018-09-05
Du som hittar något i Östersjön kan nu få hjälp att ta reda på vad det är. Tack vare en app där man kan se fiskar och annat som lever i Östersjön. Appen innehåller runt 250 av de vanligaste arterna. – Vi har försökt bygga upp en app där man faktiskt ska kunna identifiera vad man ser. Vi försöker s...

Utsläpp av växthusgaser från sibiriska floder i topp när permafrosten tinar

2018-09-03
Permafrostjordar lagrar stora mängder fruset kol och spelar en viktig roll för att reglera klimatet på jorden. I en studie publicerad i tidskriften Nature Geoscience visar forskare vid Umeå universitet, i samarbete med ett internationellt forskarteam, att utsläppen av växthusgaser från vattendrag st...

P4 Västerbotten: Umeåforskare menar att Sverige kan ta en ledande klimatroll

2018-08-30
Klimatforskarna är överens om att klimatförändringarna sker och att det står klart att det är människan som orsakar dem. Det berättar Christian Bigler, som är lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet, och själv forskar på klimatförändringarna. – Det svåra är...

Epoch Times: Fjällbotaniska trädgården i Hemavan passar alla åldrar

2018-08-28
Docent Olof Rune forskade i botanik vid Umeå universitet. Resor till Alperna och besök i botaniska trädgårdar där fick honom att börja drömma om att anlägga en fjällträdgård i Sverige och 1989 påbörjade han arbetet med trädgården i Hemavan, efter att han hade gått i pension. Kanske är det orkidéern...

Bin och insektshotell i fokus på Naturvårdsdagar

2018-08-23
Insekter är mycket viktiga både för biodiversiteten i naturen och för samhället. Naturvårdsprojektet Pollinerande insekter i Västerbotten presenteras i Umeå på Lokala naturvårdens dagar 25-26 augusti. Arrangör är Natuschka Lee, mikrobiolog och forskare vid Umeå universitet.

Goda fiskenyheter: Brunt vatten påverkar fisken mindre än väntat

2018-08-08
Vattnet i världens insjöar blir allt mörkare. Detta fenomen, känt som ”förbruning”, har förväntats orsaka en utbredd nedgång i fiskpopulationerna. En ny studie av forskare vid Umeå universitet visar dock att antalet fiskpopulationer som påverkas av brunare vatten är mindre än man tidigare trott.

P4 Västerbotten: Blandskog kan förhindra framtida bränder

2018-08-07
Att plantera in fler lövträd i barrskogen kan vara ett effektivt sett att minska skogsbränder i framtiden, det menar lektor Sven Olof Holm vid Umeå universitet. Lyssna på ett radioinslag (2:25 min)

DN: Hårdför vattenreglering stör fiskens liv i älvarna

2018-08-07
Fisk drabbas hårt när vattenkraftbolagen stryper flödet och släpper på vatten om vartannat. Torkan ökar problemen och nu växer protesterna mot den tilltagande korttidsregleringen. Även växtligheten tar stryk av kraftbolagens reglering. – När du sänker vattenståndet och solen lyser hinner finsedi...

Östersjöns växter och djur i ny app

2018-07-03
Vad det är för växter som slingrar sig runt benen när du badar i den grunda viken? Vad det är för djur som snabbt kryper ner i sanden när du trampar omkring i strandkanten? …och vad är det för konstig fisk som fastnat i ditt nät? Svaret hittar du i appen Livet i havet.

Svt: Klimatexperimentet K special

2018-06-25
En konstnärsfilm av och med konstnärsduon Bigert & Bergström om de brännande aktuella klimatförändringarna, mot en bakgrund av duons konstinstallationer där väder och vind på ett tidigt stadium fick ersätta färg och lera. Klimatexperimentet utspelas under det intensiva året 2017 där vi får följa Big...

P4 Västerbotten: Mer bly i myror och spindlar

2018-06-25
Var i naturen finns det tungmetaller och hur transporteras de ut i naturen? Den frågan hoppas forskare få svar på med hjälp av insekter som lever vid den nu nedlagda blygruvan i Laisvall. – Vi tittar på om insekter som lever på marken eller under marken tar med sig metaller upp och hamnar i fåglar...

P4 Västerbotten: Blyvärdena fortfarande högre i fåglarna vid gruvområdet

2018-06-13
Fortfarande är mängden bly i blodet hos fåglarna högre vid det gamla gruvområdet i Laisvall i Arjeplogs kommun. Men det har skett en stor förbättring. I 30 år har forskare hållit koll på hur mycket bly som spridits i naturen från den numera nedlagda blygruvan i Laisvall i Arjeplogs kommun. Fortfar...

Restaureringsprojekt nominerat till EU-pris

2018-06-11
Restaureringsprojektet ”Vindel River LIFE” som koordinerats av Umeå universitet är ett av totalt 28 EU LIFE-finansierade projekt som nominerats till EU-priset ”The Life Award – Best of the Best Nature Projects”. –Det är en stor ära för oss att ha placerats bland de bästa projekten i Europa, säger ...

P4: Blyvärdena fortfarande högre i fåglarna i gruvområdet

2018-06-11
Fortfarande är mängden bly i blodet hos fåglarna högre vid det gamla gruvområdet i Laisvall i Arjeplogs kommun. Men det har skett en stor förbättring. Hör Johan Lidman, doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, i en intervju i P4 Norrbotten.

Har du läst Christian Bigler på Forskarbloggen?

2018-05-31
Under två veckor har Christian Bigler, docent i miljövetenskap på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, skrivit på universitetets Forskarblogg. Den handlar bland annat om att balansera jobb och familj, Christians favoriter diatomer – encelliga alger – öl tillverkad av återvunnet avlopps...

Svt: Viking planterade första fisken enligt myt – nu ska forskare lösa gåtan

2018-05-24
Den gamla myten säger att vikingen Elifir Elg var den första personen som planterade in fisk i en sjö. Nu ska professor Göran Englund från Umeå universitet ta reda på sanningen – med hjälp av DNA-teknik. – Det roliga är att vi kan kolla om det stämmer, säger han. Se ett nyhetsinslag (0:54 min) ...

Den globala variationen i kolets kretslopp i sjöar får sin förklaring

2018-05-23
Det finns slående regionala skillnader för hur flödet av kol ser ut i sjöar. Ett internationellt team lett av ekologen David Seekell vid Umeå universitet beskriver de processer som skapar skillnaderna, vilket ger nya insikter i sjöarnas roll i kolets globala kretslopp. Tidskriften Limnology & Oceano...

Spindeljakt på årets Forskarhjälp

2018-05-22
67 högstadieklasser från Umeå i norr till Ystad i söder ska ge sig ut på jakt efter spindlar för att kartlägga om och hur läkemedelsrester sprids från vattendrag upp till organismer på land. Detta är den första studien i Sverige inom ämnesområdet och bakom idén står Umeåforskarna Tomas Brodin och Je...

Svt: Här testar eleverna molnet i säcken

2018-05-17
Närmare 1000 mellanstadieelever hade samlats i Aula Nordica på Umeå universitet idag för att få svar av en Levande frågelåda. Förutom att svara på barnens frågor om vetenskap gjorde forskarna olika experiment som fick barnen att jubla högt.

Svt: Hör experternas svar – på elevernas frågor

2018-05-17
Närmare tusen elever ställde forskarna och experterna vid Umeå universitet mot väggen idag. Frågorna gällde bland annat universum, farliga djur och om det är kul att bajsa i rymden. I filmklippet kan du höra några av elevernas frågor i Levande frågelådan – och få experternas svar. (2:00 min)

P4 Västerbotten: Oroande att småsiken försvinner menar forskare

2018-05-08
I ett flera stora sjöar i Norrland, däribland Hornavan, försöker forskare nu få svar på den dvärgvuxna sikens historia, men även dess framtid som inte ser allt för ljus ut. – Vi försöker förstå hur de här sikbestånden har uppstått, men även vilka effekter de har i sjöarnas ekosystem, säger Gunnar Ö...

Ny professor: Ann-Kristin Bergström studerar energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar

2018-05-03
Ann-Kristin Bergström forskar om hur miljö- och klimatförändringar påverkar lågproduktiva sjöars biogeokemi och vilka effekter dessa förändringar har på deras produktivitet och funktion i landskapet.

P4 Västerbotten: Forskningsrön- Istiden var grön

2018-04-24
Inlandsisen som täckte Norrland såg inte ut som man tidigare trott. Det var inte bara ett kallt islandskap, utan det fanns växter ovanpå isen. Forskare vid Umeå universitet har tagit sedimentprover i närheten av byn Knaften utanför Lycksele. I avlagringarna finns växtrester som är ca 13 000 år gaml...

Yle: Istiden kan ha varit grönare än man har trott

2018-04-23
Istid - något vi associerar till färgen vit. Enligt en ny svensk forskning kan ytan av inlandsisen faktiskt ha varit täckt av grönska. Umeåforskaren Rolf Zale har tillsammans med kollegan Jonatan Klaminder tagit prover från sediment under en sjö och en myr i närheten av Lycksele i Västerbotten. I de...

Svt nyheter: 13 000 år gamla växtrester visar på en gräslig istid

2018-04-23
De gamla växtresterna hittades i Lycksele, och visar att det under istiden för 13 000 år sedan växte gröna växter ovanpå den tjocka inlandsisen. Under insamlandet av växtrester hittade man också en 45 000 år gammal kvist av rönn. – Den var helt oförstörd. Man kunde räkna årsringarna på den, vilket...

Klass 8D Minervaskolan segrare i Teknikåttans regionfinal

2018-04-19
Klass 8D Minervaskolan i Umeå tog hem regionfinalen i tävlingen Teknikåttan som i dag hölls vid Umeå universitet. På andra plats kom 8B Själevadskolan i Örnsköldsvik och trea blev Svenstavik skola i Berg.

Var istiden egentligen grön?

2018-04-19
Man har länge förutsatt att inlandsisen som täckte Skandinavien för många tusen år sedan utgjorde en smått oändlig yta av is. Nu visar Umeåforskares fynd av växter och DNA-fragment att en gräsliknande vegetation vuxit på inlandsisen under de sista årtusendena innan den försvann. Den aktuella studien...

Umeåforskaren Natuschka Lee en av Sveriges 100 häftigaste

2018-04-16
Finns det liv i rymden? Vilken typ av organismer är det i så fall? Karin Gyllenklev har träffat mikro- och astrobiolog Natuschka Lee som vet massor om möjligheter och svårigheter för liv på andra platser än vår egen planet.

Kvävebrist begränsar klimatpåverkan på arktiska vattendrag

2018-04-05
Många klimatstudier fokuserar i dag endast på temperaturökning och på så sätt kan klimatförändringens effekter på våra ekosystem misstolkas. I en ny studie lyfter Umeåforskare fram att kvävetillgång kan begränsa hur arktiska bäckar svarar på global uppvärmning. Resultaten publiceras i tidskriften Gl...

Är det sant att vikingen Elifir Elg planterade ut fisk för 1 000 år sedan?

2018-04-05
Umeåforskaren Göran Englund ska i samarbete med forskare från NTNU i Trondheim analysera gammalt DNA i sedimentprover från norska Raudsjöen. Förutom att kunna verifiera sanningshalten i sägnen om Elifir Elg som världens första fiskinplanterare, är undersökningen en del av ett större projekt som syft...

Svt nyheter: Ökad nederbörd – negativ påverkan på fiskarna

2018-03-22
Nederbörden i länet ökar och forskare vid Umeå marina forskningscentrum har sett att när vatten rinner ut i bottniska viken påverkas fiskarna negativt. Forskarna har sett att när det rinner ut vatten i Bottniska viken blir det mer löst organiskt kol. Kolet hämmar alger och växtplankton, som gör ...

Samverkanspris till ekolog Bent Christensen

2018-03-22
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2018 tilldelas Bent Christensen, lektor på Umeå universitets institution för ekologi, miljö och geovetenskap. I motiveringen nämns särskilt hans engagemang för att sprida kunskap inom det naturvetenskapliga området till skolelever. Prissumman på...

Curie: Här ska all svensk medborgarforskning samlas

2018-03-15
Allmänhetens bidrag till forskningen börjar märkas alltmer. Enskilda personer som identifierar proteiner eller klassificerar galaxer nämns nu som medförfattare i vetenskapliga studier. Till Artportalen, som är Sveriges största projekt inom medborgarforskning, kommer det in en ny observation var femt...

Se vetenskapslunch om medborgarforskning

2018-03-14
Ekologen Keith Larson föreläste om medborgarforskning på Vetenskapslunch torsdag den 1 mars på Kafe Station. Medborgarforskning är forskning som genomförs med ett aktivt deltagande av allmänheten, det vill säga andra än professionella forskare. Det handlar ofta om projekt där en stor mängd data ska ...

P4 Västerbotten: Umeåforskaren om det ovanligt varma Arktisklimatet

2018-03-08
Klimatforskaren Keith Larson förklarar det ovanliga vädret i världen – varför det är mildare än vanligt kring Nordpolen och Arktis medan Europa drabbats av iskyla. Västerbotten har suttit i ett riktigt kyligt grepp den senaste tiden, och det är också förhållandevis kallt över stora delar av Europa....

Syre: Viktiga lavar hotas av klimatförändringar

2018-03-08
Ett varmare klimat hotar tagellavarna, visar ny forskning. Lavarna är viktiga för småfåglar, insekter och renar. Därmed kan konsekvenserna för ekosystemet bli stora, inte minst i norra Sverige. – Om vi får vintrar och höstar där det regnar mycket och det är plusgrader, då kan tagellavarna mögla, sä...

Vetenskapslunch om medborgarforskning

2018-02-26
Medborgarforskning är forskning som genomförs med ett aktivt deltagande av allmänheten, det vill säga andra än professionella forskare. Det handlar ofta om projekt där en stor mängd data ska samlas in och hanteras. Keith Larson föreläser om detta ämne på Vetenskapslunch torsdag den 1 mars på Kafe S...

TV 4: Daggmaskar i fjällen – "Kan ge stora förändringar på vegetationen"

2018-02-22
Daggmaskar i fjällen – "Kan ge stora förändringar på vegetationen" Svenska fjällbjörkskogar och ängsmarker i fjällen håller på att invaderas av daggmaskar. Fjällen har tidigare inte haft daggmask, men nu har forskare inventerat daggmaskbestånd runt Padjelanta, Stora sjöfallet och Abisko och överras...

Kemisk Tidskrift: Ny portal för citizen science

2018-02-21
I ett nytt samarbetsprojekt byggs nu en ny webbportal för medborgarforskning där forskare och vanliga medborgare hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt. I dag tas första virtuella spadtaget till en ny portal för folk och forskare som vill forska tillsammans: medborgarforskning.se. Projektet ...

P4 Norrbotten: Daggmaskar invaderar fjällen – möjligt miljöhot

2018-02-20
En studie vid Umeå universitet visar att det sprids oönskade daggmaskar i svenska fjällen. Sedan tidigare är spridningen av europeiska daggmaskar i Nordamerika ett känt miljöproblem och frågan är vad spridningen i Sverige kan få för konsekvenser. Lyssna på ett radioinslag där forskaren Jonatan Kla...

P4 Västerbotten: Renarnas bete kan hotas av klimatförändringar

2018-02-19
Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder. Forskare pratar om allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och för renskötseln i våra trakter om den här laven nu tvingas växa i ett varmare och blötare k...

Behöver de svenska fjällen avmaskas?

2018-02-16
I Nordamerika är spridningen av europeiska daggmaskar ett vedertaget miljöproblem då några av dessa arter har visat sig kapabla till att förändra hela skogsekosystem. I Sverige har vi dock en positiv syn på daggmaskar och inga regleringar kring spridningar av dem i de svenska nationalparkerna. Nu vi...

Tagellavar missgynnas av varmare och blötare klimat

2018-02-15
Kombinationen av lite vatten inuti laven och mycket vatten på ytan är en viktig förklaring till tagellavars framgång i våra nordliga skogar, vilka är relativt regnfattiga. Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre ...

Klimatseminarium med kunglig glans

2018-02-12
Onsdag den 14 februari håller John Anderson, innehavare av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2017-2018, en öppen föreläsning i Carl Kempe-salen och bland åhörarna återfinns H.M. Konungen som tillbringar en dag vid Umeå universitet. Utöver John Andersons föreläsning ges ytterli...

Vårens vetenskapsluncher med demokrati i fokus

2018-02-05
Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg? Valsystem och röstning – hur kan vi välja? Skolmåltiden – en arena för lärande om demokrati? Det är några av de frågor som kommer att besvaras under vetenskapsluncherna på Kafé Station under våren, med start den 8 februari.

Svt Jämtland: Sällsynt vit ekorre fångad på bild i Aspås

2018-02-02
En vit ekorre är ingen vanlig syn. Men Staffan Åström i Aspås får återkommande besök av en helvit ekorre. – Han har varit här sedan i december, säger Staffan Åström. Enligt djurexperten Bent Christensen vid Umeå universitet kallas detta pigmentfel för leucism. Tillståndet betyder att dessa djur o...

Över 10 miljoner till samordning av svensk medborgarforskning

2018-01-29
Vinnova beviljar ett treårigt nationellt projekt drygt 10 miljoner för att skapa en gemensam plattform och erbjuda verktyg för att möjliggöra medborgarforskning. Från Umeå universitet deltar forskaren Keith Larson från Climate Impacts Research Centre, CIRC.

Veckans alumn: Belinda - spindel i nätet vid miljöutredningar

2018-01-29
Som Miljö- och hållbarhetskonsult är Belinda Norman spindeln i nätet när till exempel industrier och infrastrukturprojekt behöver hjälp med miljökonsekvensbeskrivningar. Hon trivs i sin yrkesroll och ser stora utvecklingsmöjligheter på sin arbetsplats, WSP i Umeå.

Stenålderskost mer hälsosam för överviktiga kvinnor

2018-01-22 (från 2018-01-18)
Överviktiga kvinnor efter klimakteriet som äter så kallad stenålderskost får en varaktig viktminskning. De får även lägre nivåer av riskfaktorer för typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

Skaraborgs Allehanda: Många fördelar med vilda renar

2018-01-22
Om ett år kan en förvaltningsplan för återetablering av skogsvildren vara klar. Det är universitetslektorn vid Umeå universitet Stig-Olof Holm som tar fram planen, som sedan ska godkännas av ansvariga myndigheter. Om vildrenen skulle få leva fritt i Sverige, vilket den gjorde tills den utrotades f...

Veckan alumn: Zandra forskar om människans historia

2018-01-22
Tandsten från uråldriga skallar kan avslöja hur människor åt och levde förr. I labbet på tyska Max Planck Institute for the Science of Human History utvecklar Zandra Fagernäs nya metoder att undersöka forntida DNA. I tuff konkurrens fick hon en åtråvärd doktorandplats vid forskningsinstitutet i Jena...

Hallå där Mats Falck!

2018-01-18
Mats Falck, samordnare på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet, är projektledare för nya Umevatoriet. Det befintliga Umevatoriet är ett aktivitetscentrum med planetarium som syftar till att få barn och ungdomar intresserade av framför allt teknik och naturvetenskap. Det kommer nu att ...

P4 Västerbotten: Snart kan vilda renar vandra i våra skogar

2018-01-09
Det var över hundra år sedan det fanns vilda renar i Sverige, men snart kan de vara tillbaka i våra skogar. – Huvudanledningen är att den här underarten av ren, skogsvildrenen, har minskat kraftigt på global nivå och är nu nere på ungefär 4 000 individer i världen, säger Stig-Olof Holm, universitet...

Umeåstudenter vidare i Quarry Life Award

2017-12-28
Hur kan vi utnyttja den speciella miljön i industriella täkter för att få ett rikare djurliv och en god artflora? Detta kommer att besvaras i den fjärde omgången av tävlingen Quarry Life Award. Två biologstudenters projektförslag har gått vidare i tävlingen.

Vilda renar slipper dra tomtens släde

2017-12-20
Renen är en stark symbol för julen där den, flygande eller på marken, drar jultomtens släde fylld av klappar. Likt tomten har vi människor domesticerat renen. I dag finns bara 4 000 skogsvildrenar kvar i världen. Återintroduktion av skogsvildren till Sverige har förts på tal vid flera tillfällen, b...

Spår av en historisk renskötsel är fortfarande synliga efter 100 år

2017-12-11
Nu när julen närmar sig förknippar många renar med de hjälpsamma djuren som drar tomtens släde. Men renar är även djur som har påverkat ekosystemen i Sveriges fjäll och skogar i århundraden. Dessa spår efter en historiska markanvändning har Dagmar Egelkraut använt som experiment i sin avhandling för...

EcoChange djupdyker i rubbat ekosystem

2017-12-08
Klimatförändringarna kommer att göra den marina födoväven mindre effektiv, och mängderna miljögifter i fisk och andra organismer kommer att öka. Detta har visats under den första fasen av EcoChange, och nu dyker forskarna ännu djupare i dessa frågor. ”En stor del av vårt arbete handlar om vad denna ...

Senaste Havsutsikt ute nu!

2017-12-07
Hur ska våra hav användas? Hur bestäms vad som ska skyddas och vad som ska brukas? Det är frågor som tas upp i senaste numret av Havsutsikt. Där kan du också läsa om oceanbottnars hemlighet, bullerskadade fiskar, och hur viktigt det är med genetisk mångfald. Dessutom presenteras mörten, en fisk som ...

Elever och studiehandledare från Vasa lär om Umeå universitets utbildningar

2017-11-23
20 elever och tre studiehandledare från Närpes, Vasa gymnasium och Vasa övningsskola besöker just nu Umeå universitet under två dagar. Det är fjärde året i rad som studiebesöket anordnas.

Sveriges Natur: Klimatförändringarna får kalfjället att växa igen

2017-11-23
De alpina växterna konkurreras ut, trädgränsen klättrar uppåt och längs större delen av Kungsleden vandrar man snart genom fjällbjörkskog. I fjällen syns redan tydliga spår av klimatförändringarna. Kalfjället håller på att växa igen. – Klimatet här är inte längre arktiskt, utan borealt. Permafroste...

Vetenskapsradion: Äldsta kotten berättar om Skandinaviens historia

2017-11-23
När glaciärer smälter gör forskare spännande fynd på marken som tidigare var täckt med is. – Det borde vara Sveriges äldsta grankotte, säger Leif Kullman som är professor emeritus i naturgeografi vid Umeå universitet. Han och hans kollegor hittade kotten när de letade efter gamla växtrester nedanf...

Nyhetsarkiv Umeå universitet


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion