Till umu.se
Prefekt Tom Korsman
Biträdande prefekt Kerstin Abbing
Ställföreträdande prefekt Jon Moen
Studierektor Christer Nilsson
Forskarutbildning
Rolf Zale
Studievägledare Katarina Stenman
Biologi- och geovetenskap, Naturguidning
Kristina Fransson-Rosen
Programansvarig Bent Christensen
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap
Christian Bigler
Hans Ivarsson
Johan Olofsson
Rolf Zale
Administratör Ann-Sofie Lindström
Ekonomiadministratör
Birgitta Nordin
Ingrid Forsmark
Jolina Orrell
Marianne Nilsson
Marie Kårebrand
Mattias Höglund
Internationell kontaktperson Katarina Stenman
IT-ansvarig Andreas Sjöström
Lars-Inge Karlsson
Katalogansvarig Elisabet Carlborg
Ingrid Forsmark
Webbansvarig Elisabet Carlborg
Ingrid Forsmark
Lars-Inge Karlsson
Arbetsmiljöombud Carola Sjögren
Företrädare för lika villkor Håkan Eriksson

Sidansvarig: Ingrid Forsmark
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Fysiologihuset med växthuset

Bild: Mattias Pettersson