Till umu.se
Prefekt Tom Korsman
Biträdande prefekt Kerstin Abbing
Ställföreträdande prefekt Jon Moen
Studierektor Christer Nilsson
Forskarutbildning
Rolf Zale
Grundutbildning
Studievägledare Maria Karlsson
Programansvarig Bent Christensen
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap
Christian Bigler
Kandidatprogrammet o magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd
Hans Ivarsson
Högskoleprogrammet i Naturguidning
Johan Olofsson
Masterprogrammet i ekologi
Rolf Zale
Masterprogrammet i geoekologi
Administratör Ingrid Forsmark
Personaladministratör
Jolina Orrell
Ekonomiadministratör
Maria Karlsson
Studieadministratör
Marianne Nilsson
Studieadministratör
Marie Kårebrand
Ekonomiadministratör
Mattias Höglund
Ekonomiadministratör
Internationell kontaktperson Maria Karlsson
IT-ansvarig Andreas Sjöström
Lars-Inge Karlsson
Katalogansvarig Elisabet Carlborg
Ingrid Forsmark
Lars-Inge Karlsson
Webbansvarig Elisabet Carlborg
Lars-Inge Karlsson
Arbetsmiljöombud Carola Sjögren
Företrädare för lika villkor Håkan Eriksson

Sidansvarig: Ingrid Forsmark
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Fysiologihuset med växthuset

Bild: Mattias Pettersson