Till umu.se

Anders Jonsson, forskare

Brandskyddsombud Kontaktperson för strålskydd

Prefekt Tom Korsman
Biträdande prefekt Kerstin Abbing
Ställföreträdande prefekt Jon Moen
Studierektor Christer Nilsson
Forskarutbildning
Rolf Zale
Grundutbildning
Studievägledare Maria Karlsson
Programansvarig Bent Christensen
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap
Christian Bigler
Kandidatprogrammet o magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd
Hans Ivarsson
Högskoleprogrammet i Naturguidning
Johan Olofsson
Masterprogrammet i ekologi
Rolf Zale
Masterprogrammet i geoekologi
Administratör Ingrid Forsmark
Administrativ samordnare
Joanna Jonsson
Personaladministratör
Jolina Orrell
Ekonomiadministratör
Maria Karlsson
Studieadministratör
Marianne Nilsson
Studieadministratör
Marie Kårebrand
Ekonomiadministratör
Veronika Vintish
Ekonomiadministratör
Internationell kontaktperson Maria Karlsson
IT-ansvarig Andreas Sjöström
Lars-Inge Karlsson
Katalogansvarig Elisabet Carlborg
Ingrid Forsmark
Joanna Jonsson
Lars-Inge Karlsson
Webbansvarig Elisabet Carlborg
Lars-Inge Karlsson
Arbetsmiljöombud Joanna Jonsson
Brandskyddsombud Anders Jonsson
Företrädare för lika villkor Caroline Blomquist
Kontaktperson för strålskydd Anders Jonsson

Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Fysiologihuset med växthuset

Bild: Mattias Pettersson