Anders Jonsson, forskare

Brandskyddsombud Kontaktperson för strålskydd

Forskar om långsiktiga miljöförändringar, varviga sjösediment och kiselalger. Undervisar på miljö- och hälsoskydd, där jag också är programansvarig.

I work on greenhouse gases in Northern latitude lakes, focusing on CO2-emissions. Jag jobbar med växthusgaser i norra sjön, specifik CO2-utsläpp.

Jag är föreståndare vid Umeå Marina Forskningscentrum och chef för Havsmiljöinstituets enhet vid Umeå universitet, och docent i marin mikrobiologi.

Prefekt med bl.a. ansvar för grundutbildning.

Prefekt Tom Korsman
Biträdande prefekt Kerstin Abbing
Ställföreträdande prefekt Jon Moen
Studierektor Rolf Zale
Grundutbildning
Ryan Sponseller
Forskarutbildning
Studievägledare Maria Karlsson
Programansvarig Bent Christensen
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap
Christian Bigler
Kandidatprogrammet o magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd
Hans Ivarsson
Högskoleprogrammet i Naturguidning
Johan Olofsson
Masterprogrammet i ekologi
Administratör Joanna Jonsson
Personaladministratör
Jolina Orrell
Ekonomiadministratör
Maria Karlsson
Studieadministratör
Marianne Nilsson
Studieadministratör
Marie Kårebrand
Ekonomiadministratör
Internationell kontaktperson Mehdi Cherif
IT-ansvarig Andreas Sjöström
Lars-Inge Karlsson
Katalogansvarig Cecilia Vallin
Elisabet Carlborg
Joanna Jonsson
Kerstin Abbing
Lars-Inge Karlsson
Webbansvarig Elisabet Carlborg
Lars-Inge Karlsson
Arbetsmiljöombud Joanna Jonsson
Brandskyddsombud Anders Jonsson
Företrädare för lika villkor Caroline Blomquist
Kontaktperson för strålskydd Anders Jonsson

Sidansvarig: Cecilia Vallin

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Fysiologihuset med växthuset

Bild: Mattias Pettersson