Till umu.se

Göran Englund

Kontaktinformation

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

KBC-huset, plan 4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4-44-21

Tel:

+46 90 786 97 28

Mobil:

+46 70 245 10 38

E-postadress:

goran.englund@emg.umu.seE-post 1

goran.englund@umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/englund-goran Webbsida
http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/englund-goran Webbsida

Forskning

Fiskars utbredning
Vilka faktorer bestämmer artsammansättningen av fisk i våra sjöar och vattendrag? Om en art saknas, beror det på spridningshinder, vattnets kemiska egenskaper, rovdjur eller konkurrenter? Hur kommer framtida klimatförändringar påverka fiskars utbredning? För att besvara dessa frågor använder jag en omfattande databas över nutida och historisk förekomst av olika fiskarter, introduktioner av nya arter, utdöenden och förekomst av spridningshinder.

Skalproblematik i ekologiska system
Jag arbetar också med grundläggande teoriutveckling kring olika populationsprocessers skalberoende. Det gäller bl.a. hur migrationshastigheter påverkas av habitatets storlek och geometri, samt hur skalberoende rumslig heterogenitet modifierar ickelinjära processer som konsumtion och populationstillväxt. Resultat av detta arbete kan exempelvis användas för att förstå varför tätheten av vissa arter uppvisar regelbundna svängningar och varför vi ser utbrott av skadeinsekter inom jordbruket. De kan också användas för att översätta resultat från småskaliga experiment till större naturliga system.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2011-03-02

Utskriftsversion