Till umu.se

Göran Englund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4.44.21

Tel:

+46 90 786 97 28

Mobil:

+46 70 245 10 38

E-postadress:

goran.englund@umu.seE-post 2

goran.englund@emg.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/englund-goran Webbsida
http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/englund-goran Webbsida

Forskning

Fiskars utbredning
Vilka faktorer bestämmer artsammansättningen av fisk i våra sjöar och vattendrag? Om en art saknas, beror det på spridningshinder, vattnets kemiska egenskaper, rovdjur eller konkurrenter? Hur kommer framtida klimatförändringar påverka fiskars utbredning? För att besvara dessa frågor använder jag en omfattande databas över nutida och historisk förekomst av olika fiskarter, introduktioner av nya arter, utdöenden och förekomst av spridningshinder.

Skalproblematik i ekologiska system
Jag arbetar också med grundläggande teoriutveckling kring olika populationsprocessers skalberoende. Det gäller bl.a. hur migrationshastigheter påverkas av habitatets storlek och geometri, samt hur skalberoende rumslig heterogenitet modifierar ickelinjära processer som konsumtion och populationstillväxt. Resultat av detta arbete kan exempelvis användas för att förstå varför tätheten av vissa arter uppvisar regelbundna svängningar och varför vi ser utbrott av skadeinsekter inom jordbruket. De kan också användas för att översätta resultat från småskaliga experiment till större naturliga system.

Publikationer 2004-

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Olajos, Fredrik
Bokma, Folmer
Bartels, Pia; et al.

Estimating species colonization dates using DNA in lake sediment
Methods in Ecology and Evolution

2017

-

Uszko, Wojciech
Diehl, Sebastian
Englund, Göran; et al.

Effects of warming on predator-prey interactions - a resource-based approach and a theoretical synthesis
Ecology Letters, 20(4): 513-523

2017

-

Henriksson, Anna
Wardle A., David
Trygg, Johan; et al.

Strong invaders are strong defenders: implications for the resistance of invaded communities
Ecology Letters, 19(4): 487-494

2016

-

Henriksson, Anna
Yu, Jun
Wardle A., David; et al.

Weighted species richness outperforms species richness as predictor of biotic resistance
Ecology, 97(1): 262-271

2016

-

Henriksson, Anna
Rydberg, Cecilia
Englund, Göran

Failed and successful intentional introductions of fish species into 821 Swedish lakes
Ecology, 97(5): 1364-1364

2016

-

Pauchard, Anibal
Milbau, Ann
Albihn, Ann; et al.

Non-native and native organisms moving into high elevation and high latitude ecosystems in an era of climate change: new challenges for ecology and conservation
Biological Invasions, 18(2): 345-353

2016

-

Henriksson, Anna
Yu, Jun
Wardle, David A.; et al.

Biotic resistance in freshwater fish communities: species richness, saturation or species identity?
Oikos, 124(8): 1058-1064

2015

-

Sjödin, Henrik
Brännström, Åke
Englund, Göran

Space race functional responses
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, 282(1801)

2015

-

Öhlund, Gunnar
Hedström, Per
Norman, Sven; et al.

Temperature dependence of predation depends on the relative performance of predators and prey
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, 282(1799)

2015

-

Nonaka, Etsuko
Svanbäck, Richard
Thibert-Plante, Xavier; et al.

Mechanisms by which phenotypic plasticity affects adaptive divergence and ecological speciation
American Naturalist, 186(5): E126-E143

2015

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion