Till umu.se

Göran Englund

Kontaktinformation

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

KBC-huset, plan 4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4-44-21

Tel:

+46 90 786 97 28

Mobil:

+46 70 245 10 38

E-postadress:

goran.englund@umu.seE-post 2

goran.englund@emg.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/englund-goran Webbsida
http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/englund-goran Webbsida

Forskning

Fiskars utbredning
Vilka faktorer bestämmer artsammansättningen av fisk i våra sjöar och vattendrag? Om en art saknas, beror det på spridningshinder, vattnets kemiska egenskaper, rovdjur eller konkurrenter? Hur kommer framtida klimatförändringar påverka fiskars utbredning? För att besvara dessa frågor använder jag en omfattande databas över nutida och historisk förekomst av olika fiskarter, introduktioner av nya arter, utdöenden och förekomst av spridningshinder.

Skalproblematik i ekologiska system
Jag arbetar också med grundläggande teoriutveckling kring olika populationsprocessers skalberoende. Det gäller bl.a. hur migrationshastigheter påverkas av habitatets storlek och geometri, samt hur skalberoende rumslig heterogenitet modifierar ickelinjära processer som konsumtion och populationstillväxt. Resultat av detta arbete kan exempelvis användas för att förstå varför tätheten av vissa arter uppvisar regelbundna svängningar och varför vi ser utbrott av skadeinsekter inom jordbruket. De kan också användas för att översätta resultat från småskaliga experiment till större naturliga system.

Publikationer 2004-

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nonaka, Etsuko
Svanbäck, Richard
Thibert-Plante, Xavier; et al.

Mechanisms by which phenotypic plasticity affects adaptive divergence and ecological speciation
American Naturalist, 186(5): E126-E143

2015

-

Henriksson, Anna
Yu, Jun
Wardle, David A.; et al.

Biotic resistance in freshwater fish communities: species richness, saturation or species identity?
Oikos, 124(8): 1058-1064

2015

-

Sjödin, Henrik
Brännström, Åke
Englund, Göran

Space race functional responses
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, 282(1801)

2015

-

Öhlund, Gunnar
Hedström, Per
Norman, Sven; et al.

Temperature dependence of predation depends on the relative performance of predators and prey
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, 282(1799)

2015

-

Valinia, Salar
Englund, Göran
Moldan, Filip; et al.

Assessing anthropogenic impact on boreal lakes with historical fish species distribution data and hydrogeochemical modeling
Global Change Biology, 20(9): 2752-2764

2014

-

Sjödin, Henrik
Brännström, Åke
Söderquist, Mårten; et al.

Population-level consequences of heterospecific density-dependent movements in predator-prey systems
Journal of Theoretical Biology, 342: 93-106

2014

-

Hein, Catherine L.
Öhlund, Gunnar
Englund, Göran

Fish introductions reveal the temperature dependence of species interactions
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, 281(1775): 20132641-

2014

-

Englund, Göran
Eriksson, Håkan
Nilsson, Mats B.

The birth and death of lakes on young landscapes
Geophysical Research Letters, 40(7)

2013

-

Mobley, Kenyon B.
Ruiz, Rocio Colas
Johansson, Frank; et al.

No evidence that stickleback spines directly increase risk of predation by an invertebrate predator
Evolutionary Ecology Research, 15(2): 189-198

2013

-

Hein, Catherine L.
Öhlund, Gunnar
Englund, Göran

Future distribution of Arctic Char Salvelinus alpinus in Sweden under climate change: Effects of temperature, lake size and species interactions
Ambio, 41(3): 303-312

2012

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2011-03-02

Utskriftsversion