Till umu.se

Lars E Ericson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor emeritus

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

KB. H3, Linnaeus väg 6, Umeå

Tel:

+46 90 786 54 14

Mobil:

+46 70 264 53 96

E-postadress:

lars.ericson@umu.seE-post 2

lars.ericson@emg.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/ericson-lars Webbsida
http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/ericson-lars Webbsida

Forskning

Min forskning är inriktad på interaktioner mellan växter och deras naturliga fiender (parasitsvampar och växtätare) och deras betydelse för populationsdynamik och samhällsstruktur. Jag har två huvudinriktningar (1) fokuserad på förändringar i tid och rum och (2) fokuserad på globala miljöförändringar (ökad temperatur och kvävetillgång).

Förändringar i tid och rum
Detta arbete bedrivs i Skeppsviks skärgård, en landhöjningsskärgård (85 cm/100 år) belägen vid Bottniska viken, 3 mil öster Umeå. Skärgården omfattar ett 100-tal öar i varierande ålder från nybildade till sådana som är mer än 1000 år gamla. Det ger möjlighet att följa olika växters kolonisationsförlopp och vad som sedan händer om och när olika naturliga fiender så småningom etablerar sig. För vissa system ger öns ålder en bra uppfattning om hur länge värdväxt och fiende har samexisterat, medan för andra system är artsammansättning eller slumpmässiga faktorer avgörande. Arbetet går ut på att förstå hur olika naturliga fiender interagerar med sin värdväxt och om detta i sin tur leder till någon förändring i värdväxtens egenskaper som i sin tur återverkar på fienden. 

Arbetetet i Skeppsviks skärgård startade i början av 70-talet och har sedan 1990 varit inriktat på bi- och tritrofiska interaktioner. Vi kombinerar årliga inventeringar med olika fält-, växthus- och labförsök.

Exempel på två viktiga studiesystem
Älgört, Filipendula ulmaria – en rostsvamp Triphragmium ulmariae – och två bladbaggar Galerucella tenella och Altica engstroemi.
Starrarter, Carex spp. – deras sotsvampar Anthracoidea spp. – och deras vektor, en skalbagge Phalacrus substriatus.

Globala miljöförändringar
Flertalet boreala växtsamhällen är näringsbegränsade och domineras av olika bärproducerande risväxter (t ex blåbär, lingon, tranbär). Dessa hyser i sin tur ett stort antal parasitsvampar som spelar en stor roll för hur dessa samhällen är strukturerade. Vi är intresserade av att förstå hur växelverkan mellan värdväxt och parasitsvamp påverkas av pågående miljöförändringar och om detta i sin tur leder till bestående vegetationsförändringar liksom påverkan på bärproduktion.

Vi arbetar med långliggande fältexperiment utlagda i tre näringsfattiga ekosystem (blåbärsrik granskog, lingonrik tallskog, och fattigkärr) i Vindeln-trakten, där vi manipulerar tillgången på kväve, temperatur och snöförhållanden. Eftersom dessa försök ligger i ett område med mycket låg bakgrundsbelastning av kväve har vi möjlighet att studera hur dessa ekosystem reagerar på låga kvävedoser och därigenom dokumentera tidiga responser – något som inte är möjligt i områden som under lång tid påverkats av hög kvävedeposition.

Publikationer 2004-

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ericson, Lars
Mueller, Warren J.
Burdon, Jeremy J.

28-year temporal sequence of epidemic dynamics in a natural rust-host plant metapopulation
Journal of Ecology, 105(3): 701-713

2017

-

Lehndal, Lina
Hambäck, Peter A
Ericson, Lars; et al.

Herbivory strongly influences among-population variation in reproductive output of Lythrum salicaria in its native range
Oecologia, 180(4): 1159-1171

2016

-

Fors, Lisa
Markus, Robert
Theopold, Ulrich; et al.

Geographic variation and trade-offs in parasitoid virulence
Journal of Animal Ecology, 85(6): 1595-1604

2016

Hämta

Stenberg, Johan A
Ericson, Lars

Raspberry inflicts associational susceptibility to meadowsweet in a complex food web
Entomologia Experimentalis et Applicata, 157(1): 68-73

2015

-

Burdon, J.J.
Ericson, Lars E.
Thrall, P.H.

Emerging plant diseases

2014

-

Burdon, Jeremy J.
Thrall, Peter H.
Ericson, Lars

Genes, communities & invasive species: understanding the ecological and evolutionary dynamics of host-pathogen interactions
Current opinion in plant biology, 16(4): 400-405

2013

-

Hamback, Peter A.
Weingartner, Elisabet
Ericson, Lars; et al.

Bayesian species delimitation reveals generalist and specialist parasitic wasps on Galerucella beetles (Chrysomelidae): sorting by herbivore or plant host
BMC Evolutionary Biology, 13: 92-

2013

Hämta

Olofsson, Johan
te Beest, Mariska
Ericson, Lars

Complex biotic interactions drive long-term vegetation dynamics in a subarctic ecosystem
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, 368(1624)

2013

-

Olsson, Jörgen
Johansson, Therese
Jonsson, Bengt Gunnar; et al.

Landscape and substrate properties affect species richness and community composition of saproxylic beetles
Forest Ecology and Management, 286: 108-120

2012

-

Olsson, Jörgen
Jonsson, Bengt Gunnar
Hjältén, Joakim; et al.

Addition of coarse woody debris: the early fungal succession on Picea abies logs in managed forests and reserves
Biological Conservation, 144(3): 1100-1110

2011

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Forskningsområde

Terrester ekologi