Till umu.se

Roland Jansson

Kontaktinformation

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3, Tvistevägen 48, Umeå

Tel:

+46 90 786 95 73

E-postadress:

roland.jansson@emg.umu.seE-post 2

roland.jansson@umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/jansson-roland Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/jansson-roland Webbsida

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är att förklara mönster i artrikedom: Varför finns det fler arter på vissa ställen än andra? Jag är också intresserad av mänsklig påverkan på ekosystem, t.ex. klimatförändringar och vattenkraft, och olika metoder för att restaurera skadade ekosystem. Min forskning har två huvudteman: (1) Evolutionära konsekvenser av historiska klimatförändringar, och deras betydelse för att skapa makroekologiska mönster, och (2) växtsamhällens ekologi.

Forskning

Jorden är utsatt för återkommande klimatförändringar med tidsperioder om tusentals till hundratusentals år p.g.a. variationer i jordens omloppsbana och lutning. Sådana klimatomläggningar påverkar sannolikheten att genpoler överlever och differentieras. Geografisk variation i klimatförändringarnas storlek orsakar en mängd biologiska fenomen, t.ex. globala mönster i diversifiering av arter och arters egenskaper. Jag studerar dessa processer tillsammans med Mats Dynesius.

Jag studerar också olika aspekter av växtsamhällen, t.ex. effekter av klimatförändringar, betydelsen av spridning för artsammansättning i växtsamhällen och effekter av störning. Jag studerar också ekologiska effekter av dammar och vattenstådsreglering på strandvegetation, och metoder att restaurera vattendragsekosystem

Ledamot av Faculty of 1000 Biology i sektionen för rumslig ekologi och landskapsekologi. Läs mina utvärderingar av artiklar här.

Vetenskaplig redaktör för ekologisektionen i Encyclopedia of Life Sciences (Wiley)

Landskapsekologigruppen

Doktorander

Lenka Kuglerova

Undervisning

Jag är kursansvarig för kurserna i bevarandebiologi, Tema Ekosystem I och Floristik A. Jag undervisar också i populations- och samhällsekologi hos växter, samt identifiering och ekologi hos akvatiska växter.

CV


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2013-06-12

Utskriftsversion