Till umu.se

Roland Jansson

Kontaktinformation

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3, Tvistevägen 48, Umeå

Tel:

+46 90 786 95 73

E-postadress:

roland.jansson@emg.umu.seE-post 2

roland.jansson@umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/jansson-roland Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/jansson-roland Webbsida

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är att förstå varför det finns fler arter på vissa ställen än andra, från småskaliga skillnader på t.ex. en strand till globala mönster, såsom varför det finns fler arter när ekvatorn än polerna. Ofta är frånvaron av vissa arter lika betydelsefull som närvaro: Arter kan saknas på en specifik plats för att de inte lyckats ta sig dit (spridning) eller på grund av historiska faktorer (tidigare utdöenden).

Betydelsen av klimatiska och geografiska faktorer för diversifiering av arter

Genom att använda släktträd över arter, modeller för hur jordens klimat har förändrats och data på arters geografiska utbredning försöker jag förstå hur artbildning och utdöenden varierat mellan olika områden beroende på hur klimatet har varierat. 

Evolutionära konsekvenser av klimatförändringar

Klimatförändringar har alltid varit en del av jordens historia, och har selekterat för vissa egenskaper, t.ex. god spridningsförmåga och filtrerat bort andra, t.ex. hög specialisering. Jag är intresserad av hur arters egenskaper och olika biologiska fenomen påverkats av klimatförändringar i det förgångna. 

Strandvegetation längs vattendrag

På ekosystemnivå jobbar jag mest med stränder längs vattendrag, och betydelsen av landskapsekologiska processer för strandvegetationens sammansättning. Jag jobbar även med hur vattendragsekosystem påverkas av exploatering för t.ex. vattenkraft, och hur ekosystemen svarar på olika metoder för restaurering eller återställning. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för en kurs i naturvård (15 hp) på avancerad nivå, examinator för examensarbeten på kandidatnivå, samt undervisar i växtekologi på olika kurser. 

Övrigt

Vetenskaplig redaktör för ekologisektionen i Encyclopedia of Life Sciences (Wiley)

Min profil på Google Scholar Citations.

Min profil på ResearchGate.

Länk till mina publikationer i ResearcherID.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2014-08-16

Utskriftsversion