Till umu.se

Roland Jansson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3 och KB. E5, Tvistevägen 48 och Linneaus väg 6, Umeå, 5.06.01

Tel:

+46 90 786 95 73

E-postadress:

roland.jansson@umu.seE-post 1

roland.jansson@emg.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/jansson-roland Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/jansson-roland Webbsida

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är att förstå varför det finns fler arter på vissa ställen än andra, från småskaliga skillnader på t.ex. en strand till globala mönster, såsom varför det finns fler arter när ekvatorn än polerna. Ofta är frånvaron av vissa arter lika betydelsefull som närvaro: Arter kan saknas på en specifik plats för att de inte lyckats ta sig dit (spridning) eller på grund av historiska faktorer (tidigare utdöenden).

Betydelsen av klimatiska och geografiska faktorer för diversifiering av arter

Genom att använda släktträd över arter, modeller för hur jordens klimat har förändrats och data på arters geografiska utbredning försöker jag förstå hur artbildning och utdöenden varierat mellan olika områden beroende på hur klimatet har varierat. 

Evolutionära konsekvenser av klimatförändringar

Klimatförändringar har alltid varit en del av jordens historia, och har selekterat för vissa egenskaper, t.ex. god spridningsförmåga och filtrerat bort andra, t.ex. hög specialisering. Jag är intresserad av hur arters egenskaper och olika biologiska fenomen påverkats av klimatförändringar i det förgångna. 

Strandvegetation längs vattendrag

På ekosystemnivå jobbar jag mest med stränder längs vattendrag, och betydelsen av landskapsekologiska processer för strandvegetationens sammansättning. Jag jobbar även med hur vattendragsekosystem påverkas av exploatering för t.ex. vattenkraft, och hur ekosystemen svarar på olika metoder för restaurering eller återställning. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för en kurs i naturvård (15 hp) på avancerad nivå, examinator för examensarbeten på kandidatnivå, samt undervisar i växtekologi på olika kurser. 

Övrigt

Vetenskaplig redaktör för ekologisektionen i Encyclopedia of Life Sciences (Wiley)

Min profil på Google Scholar Citations.

Min profil på ResearchGate.

Länk till mina publikationer i ResearcherID.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Kuglerova, Lenka
Botkova, Kamila
Jansson, Roland

Responses of riparian plants to habitat changes following restoration of channelized streams
Ecohydrology, 10(1)

2017

-

Hof, Anouschka R.
Rodriguez-Castaneda, Genoveva
Allen, Andrew M.; et al.

Vulnerability of Subarctic and Arctic breeding birds
Ecological Applications, 27(1): 219-234

2017

-

Dietrich, Anna L.
Nilsson, Christer
Jansson, Roland

A phytometer study evaluating the effects of stream restoration on riparian vegetation
Ecohydrology, 9(4): 646-658

2016

-

Kuglerová, Lenka
Dynesius, Mats
Laudon, Hjalmar; et al.

Relationships between plant assemblages and water flow across a boreal forest landscape: a comparison of liverworts, mosses, and vascular plants
Ecosystems (New York. Print), 19(1): 170-184

2016

-

Fuentes-Hurtado, Marcelo
Hof, Anouschka R.
Jansson, Roland

Paleodistribution modeling suggests glacial refugia in Scandinavia and out-of-Tibet range expansion of the Arctic fox
Ecology and Evolution, 6(1): 170-180

2016

Hämta

Hof, Anouschka R
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

Future of biodiversity in the Barents Region

2015

-

Kuglerová, Lenka
Jansson, Roland
Sponseller, Ryan; et al.

Local and regional processes determine plant species richness in a river-network metacommunity
Ecology, 96(2): 381-391

2015

-

Dietrich, Anna L.
Nilsson, Christer
Jansson, Roland

Restoration effects on germination and survival of plants in the riparian zone: a phytometer study
Plant Ecology, 216(3): 465-477

2015

-

Jansson, Roland
Nilsson, Christer
Keskitalo, E Carina H; et al.

Future changes in the supply of goods and services from natural ecosystems: prospects for the European north
Ecology & society, 20(3)

2015

Hämta

Dietrich, Anna
Lind, Lovisa
Nilsson, Christer; et al.

The Use of Phytometers for Evaluating Restoration Effects on Riparian Soil Fertility
Journal of Environmental Quality, 43(6): 1916-1925

2014

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion