Roland Jansson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3 och KB. E5, Tvistevägen 48 och Linneaus väg 6, Umeå, 5.06.01

Tel:

+46 90 786 95 73

E-postadress:

roland.jansson@umu.seE-post 1

roland.jansson@emg.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/jansson-roland Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/jansson-roland Webbsida

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är att förstå varför det finns fler arter på vissa ställen än andra, från småskaliga skillnader på t.ex. en strand till globala mönster, såsom varför det finns fler arter när ekvatorn än polerna. Ofta är frånvaron av vissa arter lika betydelsefull som närvaro: Arter kan saknas på en specifik plats för att de inte lyckats ta sig dit (spridning) eller på grund av historiska faktorer (tidigare utdöenden).

Betydelsen av klimatiska och geografiska faktorer för diversifiering av arter

Genom att använda släktträd över arter, modeller för hur jordens klimat har förändrats och data på arters geografiska utbredning försöker jag förstå hur artbildning och utdöenden varierat mellan olika områden beroende på hur klimatet har varierat. 

Evolutionära konsekvenser av klimatförändringar

Klimatförändringar har alltid varit en del av jordens historia, och har selekterat för vissa egenskaper, t.ex. god spridningsförmåga och filtrerat bort andra, t.ex. hög specialisering. Jag är intresserad av hur arters egenskaper och olika biologiska fenomen påverkats av klimatförändringar i det förgångna. 

Strandvegetation längs vattendrag

På ekosystemnivå jobbar jag mest med stränder längs vattendrag, och betydelsen av landskapsekologiska processer för strandvegetationens sammansättning. Jag jobbar även med hur vattendragsekosystem påverkas av exploatering för t.ex. vattenkraft, och hur ekosystemen svarar på olika metoder för restaurering eller återställning. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för en kurs i naturvård (15 hp) på avancerad nivå, examinator för examensarbeten på kandidatnivå, samt undervisar i växtekologi på olika kurser. 

Övrigt

Vetenskaplig redaktör för ekologisektionen i Encyclopedia of Life Sciences (Wiley)

Min profil på Google Scholar Citations.

Min profil på ResearchGate.

Länk till mina publikationer i ResearcherID.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Frainer, André
Polvi, Lina E.
Jansson, Roland; et al.

Enhanced ecosystem functioning following stream restoration: The roles of habitat heterogeneity and invertebrate species traits
Journal of Applied Ecology, 55(1): 377-385

2018

-

Bejarano, Maria D.
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

The effects of hydropeaking on riverine plants: a review
Biological Reviews, 93(1): 658-673

2018

-

Blume-Werry, Gesche
Jansson, Roland
Milbau, Ann

Root phenology unresponsive to earlier snowmelt despite advanced above-ground phenology in two subarctic plant communities
Functional Ecology, 31(7): 1493-1502

2017

-

Kuglerova, Lenka
Botkova, Kamila
Jansson, Roland

Responses of riparian plants to habitat changes following restoration of channelized streams
Ecohydrology, 10(1)

2017

-

Hof, Anouschka R.
Rodriguez-Castaneda, Genoveva
Allen, Andrew M.; et al.

Vulnerability of Subarctic and Arctic breeding birds
Ecological Applications, 27(1): 219-234

2017

-

Rodriguez-Castaneda, Genoveva
Hof, Anouschka R.
Jansson, Roland

How bird clades diversify in response to climatic and geographic factors
Ecology Letters, 20(9): 1129-1139

2017

-

Dietrich, Anna L.
Nilsson, Christer
Jansson, Roland

A phytometer study evaluating the effects of stream restoration on riparian vegetation
Ecohydrology, 9(4): 646-658

2016

-

Kuglerová, Lenka
Dynesius, Mats
Laudon, Hjalmar; et al.

Relationships between plant assemblages and water flow across a boreal forest landscape: a comparison of liverworts, mosses, and vascular plants
Ecosystems (New York. Print), 19(1): 170-184

2016

-

Fuentes-Hurtado, Marcelo
Hof, Anouschka R.
Jansson, Roland

Paleodistribution modeling suggests glacial refugia in Scandinavia and out-of-Tibet range expansion of the Arctic fox
Ecology and Evolution, 6(1): 170-180

2016

Hämta

Hof, Anouschka R
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

Future of biodiversity in the Barents Region

2015

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion