Till umu.se

Roland Jansson

Kontaktinformation

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3, Tvistevägen 48, Umeå

Tel:

+46 90 786 95 73

E-postadress:

roland.jansson@emg.umu.seE-post 2

roland.jansson@umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/jansson-roland Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/jansson-roland Webbsida

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är att förstå varför det finns fler arter på vissa ställen än andra, från småskaliga skillnader på t.ex. en strand till globala mönster, såsom varför det finns fler arter när ekvatorn än polerna. Ofta är frånvaron av vissa arter lika betydelsefull som närvaro: Arter kan saknas på en specifik plats för att de inte lyckats ta sig dit (spridning) eller på grund av historiska faktorer (tidigare utdöenden).

Betydelsen av klimatiska och geografiska faktorer för diversifiering av arter

Genom att använda släktträd över arter, modeller för hur jordens klimat har förändrats och data på arters geografiska utbredning försöker jag förstå hur artbildning och utdöenden varierat mellan olika områden beroende på hur klimatet har varierat. 

Evolutionära konsekvenser av klimatförändringar

Klimatförändringar har alltid varit en del av jordens historia, och har selekterat för vissa egenskaper, t.ex. god spridningsförmåga och filtrerat bort andra, t.ex. hög specialisering. Jag är intresserad av hur arters egenskaper och olika biologiska fenomen påverkats av klimatförändringar i det förgångna. 

Strandvegetation längs vattendrag

På ekosystemnivå jobbar jag mest med stränder längs vattendrag, och betydelsen av landskapsekologiska processer för strandvegetationens sammansättning. Jag jobbar även med hur vattendragsekosystem påverkas av exploatering för t.ex. vattenkraft, och hur ekosystemen svarar på olika metoder för restaurering eller återställning. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för en kurs i naturvård (15 hp) på avancerad nivå, examinator för examensarbeten på kandidatnivå, samt undervisar i växtekologi på olika kurser. 

Övrigt

Vetenskaplig redaktör för ekologisektionen i Encyclopedia of Life Sciences (Wiley)

Min profil på Google Scholar Citations.

Min profil på ResearchGate.

Länk till mina publikationer i ResearcherID.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Kuglerová, Lenka
Jansson, Roland
Sponseller, Ryan; et al.

Local and regional processes determine plant species richness in a river-network metacommunity
Ecology, 96(2): 381-

2015

-

Catford, Jane A.
Jansson, Roland

Drowned, buried and carried away: effects of plant traits on the distribution of native and alien species in riparian ecosystems
New Phytologist, 204(1): 19-36

2014

-

Kuglerova, Lenka
Jansson, Roland
Ågren, Anneli; et al.

Groundwater discharge creates hotspots of riparian plant species richness in a boreal forest stream network
Ecology, 95(3): 715-725

2014

Hämta

Kuglerová, Lenka
Ågren, Anneli
Jansson, Roland; et al.

Towards optimizing riparian buffer zones: Ecological and biogeochemical implications for forest management
Forest Ecology and Management, 334: 74-84

2014

-

Ström, Lotta
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

Invasibility of boreal wetland plant communities
Journal of Vegetation Science, 25(4): 1078-1089

2014

-

Dietrich, Anna
Lind, Lovisa
Nilsson, Christer; et al.

The Use of Phytometers for Evaluating Restoration Effects on Riparian Soil Fertility
Journal of Environmental Quality, 43(6): 1916-1925

2014

-

Dynesius, Mats
Jansson, Roland

Persistence of within-species lineages: a neglected control of speciation rates
Evolution, 68(4): 923-934

2014

-

Nilsson, Christer
Jansson, Roland
Kuglerova, Lenka; et al.

Boreal riparian vegetation under climate change
Ecosystems (New York. Print), 16(3): 401-410

2013

-

Dietrich, Anna
Nilsson, Christer
Jansson, Roland

Phytometers are underutilised for evaluating ecological restoration
Basic and Applied Ecology, 14(5): 369-377

2013

-

Dawson, Michael N.
Algar, Adam C.
Antonelli, Alexandre; et al.

An horizon scan of biogeography
Frontiers of Biogeography, 5(2): 130-157

2013

Hämta


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2015-03-16

Utskriftsversion