Till umu.se

Roland Jansson

Kontaktinformation

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3, Tvistevägen 48, Umeå

Tel:

+46 90 786 95 73

E-postadress:

roland.jansson@emg.umu.seE-post 2

roland.jansson@umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/jansson-roland Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/jansson-roland Webbsida

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är att förklara mönster i artrikedom: Varför finns det fler arter på vissa ställen än andra? Jag är också intresserad av mänsklig påverkan på ekosystem, t.ex. klimatförändringar och vattenkraft, och olika metoder för att restaurera skadade ekosystem. Min forskning har två huvudteman: (1) Evolutionära konsekvenser av historiska klimatförändringar, och deras betydelse för att skapa makroekologiska mönster, och (2) växtsamhällens ekologi.

Forskning

Jorden är utsatt för återkommande klimatförändringar med tidsperioder om tusentals till hundratusentals år p.g.a. variationer i jordens omloppsbana och lutning. Sådana klimatomläggningar påverkar sannolikheten att genpoler överlever och differentieras. Geografisk variation i klimatförändringarnas storlek orsakar en mängd biologiska fenomen, t.ex. globala mönster i diversifiering av arter och arters egenskaper. Jag studerar dessa processer tillsammans med Mats Dynesius.

Jag studerar också olika aspekter av växtsamhällen, t.ex. effekter av klimatförändringar, betydelsen av spridning för artsammansättning i växtsamhällen och effekter av störning. Jag studerar också ekologiska effekter av dammar och vattenstådsreglering på strandvegetation, och metoder att restaurera vattendragsekosystem

Ledamot av Faculty of 1000 Biology i sektionen för rumslig ekologi och landskapsekologi. Läs mina utvärderingar av artiklar här.

Vetenskaplig redaktör för ekologisektionen i Encyclopedia of Life Sciences (Wiley)

Landskapsekologigruppen

Doktorander

Lenka Kuglerova

Undervisning

Jag är kursansvarig för kurserna i bevarandebiologi, Tema Ekosystem I och Floristik A. Jag undervisar också i populations- och samhällsekologi hos växter, samt identifiering och ekologi hos akvatiska växter.

CV

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Dynesius, Mats
Jansson, Roland

Persistence of within-species lineages: a neglected control of speciation rates
Evolution

2014

-

Nilsson, Christer
Jansson, Roland
Kuglerova, Lenka; et al.

Boreal riparian vegetation under climate change
Ecosystems (New York. Print), 16(3): 401-410

2013

-

Dietrich, Anna
Nilsson, Christer
Jansson, Roland

Phytometers are underutilised for evaluating ecological restoration
Basic and Applied Ecology, 14(5): 369-377

2013

-

Dawson, Michael N.
Algar, Adam C.
Antonelli, Alexandre; et al.

An horizon scan of biogeography
Frontiers of Biogeography, 5(2): 130-157

2013

Hämta

Jansson, Roland
Rodriguez-Castaneda, Genoveva
Harding, Larisa E.

What can multiple phylogenies say about the latitudinal diversity gradient?: a new look at the tropical conservatism, out of the tropics, and diversification rate hypotheses
Evolution, 67(6): 1741-1755

2013

-

Ström, Lotta
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

Projected changes in plant species richness and extent of riparian vegetation belts as a result of climate-driven hydrological change along the Vindel River in Sweden
Freshwater Biology, 57(1): 49-60

2012

-

Hof, Anouschka R
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

The usefulness of elevation as a predictor variable in species distribution modelling
Ecological Modelling, 246: 86-90

2012

-

Hof, Anouschka R.
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

Future Climate Change Will Favour Non-Specialist Mammals in the (Sub)Arctics
PLoS ONE, 7(12): e52574-

2012

Hämta

Hof, Anouschka R
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

How biotic interactions may alter future predictions of species distributions: future threats to the persistence of the arctic fox in Fennoscandia
Diversity & distributions, 18(6): 554-562

2012

-

Ström, Lotta
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

Projected changes in plant species richness and extent of riparian vegetation belts as a result of climate-driven hydrological change along the Vindel River in Sweden
Freshwater Biology, 57(1): 49-60

2012

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2013-06-12

Utskriftsversion