Christer Nilsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor emeritus

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3, Tvistevägen 48, Umeå

Tel:

+46 90 786 60 03

E-postadress:

christer.nilsson@umu.seE-post 2

christer.nilsson@emg.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/nilsson-christer Webbsida
http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/nilsson-christer Webbsida

Forskning

Jag är ekolog med intresse för rinnande vatten. Jag skriver uppsatser och ansökningar, administrerar projekt, föreläser, handleder doktorander samt granskar andras uppsatser och ansökningar. Jag är knuten som redaktör till tidskrifterna BioScience, Ecological Applications; Journal of Ecology; Ecosystems; Ecology & Society; och Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Mina forskningsområden handlar om följder av klimatförändringar på hydrologi och våtmarksvegetation, effekter av restaurering, samt hydrologiska förändringars hot mot den biologiska mångfalden. Gemensamt för forskningen är att jag analyserar naturen utifrån ett storskaligt – i flera fall globalt – perspektiv, och försöker förstå hur olika delar av landskapet hänger samman ekologiskt.

LandskapsekologigruppenCVAvslutade eller lågaktiva projekt

Publikationer 2004-

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nilsson, Christer
Riis, Tenna
Sarneel, Judith M.; et al.

Ecological Restoration as a Means of Managing Inland Flood Hazards
BioScience, 68(2): 89-99

2018

-

Bejarano, Maria D.
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

The effects of hydropeaking on riverine plants: a review
Biological Reviews, 93(1): 658-673

2018

-

Pilotto, Francesca
Nilsson, Christer
Polvi, Lina E.; et al.

First signs of macroinvertebrate recovery following enhanced restoration of boreal streams used for timber floating
Ecological Applications, 28(2): 587-597

2018

-

Aguiar, Francisca C.
Segurado, Pedro
Martins, Maria Joao; et al.

The abundance and distribution of guilds of riparian woody plants change in response to land use and flow regulation
Journal of Applied Ecology, 55(5): 2227-2240

2018

-

Bejarano, Maria Dolores
Nilsson, Christer
Aguiar, Francisca Constanca

Riparian plant guilds become simpler and most likely fewer following flow regulation
Journal of Applied Ecology, 55(1): 365-376

2018

-

Nilsson, Christer
Sarneel, Judith M.
Palm, Daniel; et al.

How do biota respond to additional physical restoration of restored streams?
Ecosystems (New York. Print), 20(1): 144-162

2017

Hämta

Hasselquist, Eliza Maher
Hasselquist, Niles J.
Sparks, Jed P.; et al.

Recovery of nitrogen cycling in riparian zones after stream restoration using delta N-15 along a 25-year chronosequence in northern Sweden
Plant and Soil, 410(1-2): 423-436

2017

Hämta

Hof, Anouschka R.
Rodriguez-Castaneda, Genoveva
Allen, Andrew M.; et al.

Vulnerability of Subarctic and Arctic breeding birds
Ecological Applications, 27(1): 219-234

2017

-

Bejarano, Maria Dolores
Sordo-Ward, Alvaro
Alonso, Carlos; et al.

Characterizing effects of hydropower plants on sub-daily flow regimes
Journal of Hydrology, 550: 186-200

2017

-

Gonzalez, Eduardo
Felipe-Lucia, Maria R.
Bourgeois, Berenger; et al.

Integrative conservation of riparian zones
Biological Conservation, 211: 20-29

2017

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion