Till umu.se

Christer Nilsson

Kontaktinformation

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Roller:

Studierektor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3, Tvistevägen 48, Umeå

Tel:

+46 90 786 60 03

E-postadress:

christer.nilsson@umu.seE-post 1

christer.nilsson@emg.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/nilsson-christer Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/nilsson-christer Webbsida

Forskning

Jag är ekolog med intresse för rinnande vatten. Jag skriver uppsatser och ansökningar, administrerar projekt, föreläser, handleder doktorander samt granskar andras uppsatser och ansökningar. Jag är knuten som redaktör till tidskrifterna BioScience, Ecological Applications; Journal of Ecology; Ecosystems; Ecology & Society; och Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Mina forskningsområden handlar om följder av klimatförändringar på hydrologi och våtmarksvegetation, effekter av restaurering, samt hydrologiska förändringars hot mot den biologiska mångfalden. Gemensamt för forskningen är att jag analyserar naturen utifrån ett storskaligt – i flera fall globalt – perspektiv, och försöker förstå hur olika delar av landskapet hänger samman ekologiskt.

LandskapsekologigruppenCVAvslutade eller lågaktiva projekt

Publikationer 2004-

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hof, Anouschka R
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

Future of biodiversity in the Barents Region

2015

-

Zhang, Feng
Zhou, Guangsheng
Nilsson, Christer

Remote estimation of the fraction of absorbed photosynthetically active radiation for a maize canopy in Northeast China
Journal of Plant Ecology, 8(4): 429-435

2015

-

Hasselquist, Eliza Maher
Nilsson, Christer
Hjalten, Joakim; et al.

Time for recovery of riparian plants in restored northern Swedish streams: a chronosequence study
Ecological Applications, 25(5): 1373-1389

2015

-

Nilsson, Christer
Polvi, Lina E
Gardeström, Johanna; et al.

Riparian and in-stream restoration of boreal streams and rivers: success or failure?
Ecohydrology, 8(5, SI): 753-764

2015

-

Dietrich, Anna L.
Nilsson, Christer
Jansson, Roland

Restoration effects on germination and survival of plants in the riparian zone: a phytometer study
Plant Ecology, 216(3): 465-477

2015

-

Jansson, Roland
Nilsson, Christer
Keskitalo, E Carina H; et al.

Future changes in the supply of goods and services from natural ecosystems: prospects for the European north
Ecology & society, 20(3)

2015

Hämta

Lind, Lovisa
Nilsson, Christer

Vegetation patterns in small boreal streams relate to ice and winter floods
Journal of Ecology, 103(2): 431-440

2015

-

Dietrich, Anna
Lind, Lovisa
Nilsson, Christer; et al.

The Use of Phytometers for Evaluating Restoration Effects on Riparian Soil Fertility
Journal of Environmental Quality, 43(6): 1916-1925

2014

-

Lind, Lovisa
Nilsson, Christer
Weber, Christine

Effects of ice and floods on vegetation in streams in cold regions: implications for climate change
Ecology and Evolution, 4(21): 4173-4184

2014

Hämta

Jørgensen, Dolly
Nilsson, Christer
Hof, Anouschka R.; et al.

Policy Language in Restoration Ecology
Restoration Ecology, 22(1): 1-4

2014

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2015-03-16

Utskriftsversion