Till umu.se

Christer Nilsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Roller:

Studierektor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3, Tvistevägen 48, Umeå

Tel:

+46 90 786 60 03

E-postadress:

christer.nilsson@umu.seE-post 1

christer.nilsson@emg.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/nilsson-christer Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/nilsson-christer Webbsida

Forskning

Jag är ekolog med intresse för rinnande vatten. Jag skriver uppsatser och ansökningar, administrerar projekt, föreläser, handleder doktorander samt granskar andras uppsatser och ansökningar. Jag är knuten som redaktör till tidskrifterna BioScience, Ecological Applications; Journal of Ecology; Ecosystems; Ecology & Society; och Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Mina forskningsområden handlar om följder av klimatförändringar på hydrologi och våtmarksvegetation, effekter av restaurering, samt hydrologiska förändringars hot mot den biologiska mångfalden. Gemensamt för forskningen är att jag analyserar naturen utifrån ett storskaligt – i flera fall globalt – perspektiv, och försöker förstå hur olika delar av landskapet hänger samman ekologiskt.

LandskapsekologigruppenCVAvslutade eller lågaktiva projekt

Publikationer 2004-

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nilsson, Christer
Sarneel, Judith M.
Palm, Daniel; et al.

How do biota respond to additional physical restoration of restored streams?
Ecosystems (New York. Print), 20(1): 144-162

2017

Hämta

Hasselquist, Eliza Maher
Hasselquist, Niles J.
Sparks, Jed P.; et al.

Recovery of nitrogen cycling in riparian zones after stream restoration using delta N-15 along a 25-year chronosequence in northern Sweden
Plant and Soil, 410(1-2): 423-436

2017

Hämta

Hof, Anouschka R.
Rodriguez-Castaneda, Genoveva
Allen, Andrew M.; et al.

Vulnerability of Subarctic and Arctic breeding birds
Ecological Applications, 27(1): 219-234

2017

-

Bruno, Daniel
Gutierrez-Canovas, Cayetano
Sanchez-Fernandez, David; et al.

Impacts of environmental filters on functional redundancy in riparian vegetation
Journal of Applied Ecology, 53(3): 846-855

2016

-

Weber, Christine
Scheuber, Hannes
Nilsson, Christer; et al.

Detection and apparent survival of PIT-tagged stream fish in winter
Ecology and Evolution, 6(8): 2536-2547

2016

Hämta

Nilsson, Christer
Aradottir, Asa L.
Hagen, Dagmar; et al.

Evaluating the process of ecological restoration
Ecology & society, 21(1)

2016

Hämta

Lind, Lovisa
Alfredsen, Knut
Kuglerova, Lenka; et al.

Hydrological and thermal controls of ice formation in 25 boreal stream reaches
Journal of Hydrology, 540: 797-811

2016

-

Hjalten, Joakim
Nilsson, Christer
Jorgensen, Dolly; et al.

Forest-Stream Links, Anthropogenic Stressors, and Climate Change: Implications for Restoration Planning
BioScience, 66(8): 646-654

2016

-

Dietrich, Anna L.
Nilsson, Christer
Jansson, Roland

A phytometer study evaluating the effects of stream restoration on riparian vegetation
Ecohydrology, 9(4): 646-658

2016

-

Sarneel, Judith M.
Kardol, Paul
Nilsson, Christer

The importance of priority effects for riparian plant community dynamics
Journal of Vegetation Science, 27(4): 658-667

2016

-


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion