Till umu.se

Christer Nilsson

Kontaktinformation

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Roller:

Studierektor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Uminova Science Park, plan 3, Tvistevägen 48, Umeå

Tel:

+46 90 786 60 03

E-postadress:

christer.nilsson@emg.umu.seE-post 2

christer.nilsson@umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/nilsson-christer Webbsida
http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/nilsson-christer Webbsida

Forskning

Jag är ekolog med intresse för rinnande vatten. Jag skriver uppsatser och ansökningar, administrerar projekt, föreläser, handleder doktorander samt granskar andras uppsatser och ansökningar. Jag är knuten som redaktör till tidskrifterna BioScience, Ecological Applications; Journal of Ecology; Ecosystems; Ecology & Society; och Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Mina forskningsområden handlar om följder av klimatförändringar på hydrologi och våtmarksvegetation, effekter av restaurering, samt hydrologiska förändringars hot mot den biologiska mångfalden. Gemensamt för forskningen är att jag analyserar naturen utifrån ett storskaligt – i flera fall globalt – perspektiv, och försöker förstå hur olika delar av landskapet hänger samman ekologiskt.

LandskapsekologigruppenCVAvslutade eller lågaktiva projekt

Publikationer 2004-

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Dietrich, Anna
Lind, Lovisa
Nilsson, Christer; et al.

The Use of Phytometers for Evaluating Restoration Effects on Riparian Soil Fertility
Journal of Environmental Quality, 43(6): 1916-1925

2014

-

Lind, Lovisa
Nilsson, Christer
Weber, Christine

Effects of ice and floods on vegetation in streams in cold regions: implications for climate change
Ecology and Evolution, 4(21): 4173-4184

2014

Hämta

Jørgensen, Dolly
Nilsson, Christer
Hof, Anouschka R.; et al.

Policy Language in Restoration Ecology
Restoration Ecology, 22(1): 1-4

2014

-

Lind, Lovisa
Nilsson, Christer
Polvi, Lina E.; et al.

The role of ice dynamics in shaping vegetation in flowing waters
Biological Reviews, 89(4): 791-804

2014

-

Ström, Lotta
Jansson, Roland
Nilsson, Christer

Invasibility of boreal wetland plant communities
Journal of Vegetation Science, 25(4): 1078-1089

2014

-

Polvi, Lina E.
Nilsson, Christer
Hasselquist, Eliza Maher

Potential and actual geomorphic complexity of restored headwater streams in northern Sweden
Geomorphology, 210: 98-118

2014

-

Malm Renöfält, Birgitta
Lejon, Anna G.C.
Jonsson, Micael; et al.

Long-term taxon-specific responses of macroinvertebrates to dam removal in a mid-sized Swedish stream
Rivers Research and Applications, 29(9): 1082-1089

2013

-

Gardeström, Johanna
Holmqvist, Daniel
Polvi, Lina E.; et al.

Demonstration Restoration Measures in Tributaries of the Vindel River Catchment
Ecology & society, 18(3): Article Number: UNSP 8-

2013

Hämta

Nilsson, Christer
Aradottir, Asa L

Ecological and social aspects of ecological restoration: new challenges and opportunities for northern regions
Ecology & society, 18(4): 35-

2013

Hämta

Hagen, Dagmar
Svavarsdottir, Kristin
Nilsson, Christer; et al.

Ecological and social dimensions of ecosystem restoration in the nordic countries
Ecology & society, 18(4): 34-

2013

Hämta


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2015-03-16

Utskriftsversion