Till umu.se

Studieadministratör för biologiprogrammet, geovetarprogrammet, lärarprogrammet samt forskarstuderande. Ansvarar för lokalbokning inom institutionen.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg
2010-01-11

Utskriftsversion