Lennart Persson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor emeritus

personbild

Verksam vid:

Ekologi, miljö och geovetenskap

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

KBC-huset, plan 4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4-34-15

E-postadress:

lennart.persson@umu.seE-post 2

lennart.persson@emg.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.emg.umu.se/english/about-the-department/staff/persson-lennart Webbsida
http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/persson-lennart Webbsida

Forskning

De flesta organismer på jorden genomgår under sin livstid stora förändringar i storlek eller morfologi (ontogenetisk utveckling) och hur fort dessa förändringar sker beror oftast på tillgång på föda. Hos många arter kan detta innebära en ökning i vikt med många tiopotenser från det att individen måste söka föda själv till dess att den blir könsmogen. Även hos encelliga organismer som växtplankton och bakterier sker minst en fördubbling i vikt över livscykeln från celldelning till mitosis. Det faktum att ontogenetisk utveckling kännetecknar alla organismer på jorden står i skarp kontrast till att i de flesta existerande populationsmodeller antas det antingen att individer inom populationer är lika eller, om individvariation inkluderas, att individerna tillväxer med en hastighet som är oberoende av födotillgång.

Mitt forskningsintresse rör betydelsen av ontogenetisk variation på populations- och samhällsdynamik. De forskningsverktyg vi använder inkluderar teoretisk modellering, experiment från laboratorieskala till helsjöförsök samt långtidsfältstudier. Min forskning har sedan många år skett i nära samarbete med min kollega och vän André M. De Roos, en teoretisk biolog vid Amsterdams universitet

Vår forskning har nu nått ett stadium där vi föreslår en ny generell ekologisk teori. Inom denna teori utgör den idag dominerande ekologiska teori, vilken negligerar effekten av ontogenetisk utveckling, bara ett specialfall med ontogenetisk symmetri av en rikare teori som också inkluderar ontogenetisk asymmetri. Vi definierar ontogenetisk symmetri som situationen när den masspecifika biomassaproduktionen (i somatisk eller reproduktionsmassa) och biomassaförluster via dödlighet är oberoende av individens kroppsbiomassa. I alla andra fall råder ontogenetisk asymmetri. Ontogenetisk asymmetri har stora konsekvenser för populations- och samhällsdynamik. Du kan läsa mera om detta i vår bok Population and Community Ecology of Ontogenetic Development som nyligen publicerades av Princeton University i Monographs in Population Biology Series. Du kan också se en videoföresläsning (se höger kolumn)  med titeln Symmetry breaking in ecological systems through different energetic efficiencies of juveniles and adults – a new paradigm unfolds? där jag syntetiserar de viktigaste aspekterna av vårt nuvarande tänkande. Titta också på 4 webföreläsningar där André De Roos tar upp de mest framträdande resultaten från vår bok (http://staff.science.uva.nl/~aroos/Research/Webinars/index.html).

Publikationer 2004-

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

ten Brink, Hanna
Mazumdar, Abul Kalam Azad
Huddart, Joseph; et al.

Do intraspecific or interspecific interactions determine responses to predators feeding on a shared size-structured prey community?
Journal of Animal Ecology, 84(2): 414-426

2015

-

Gårdmark, Anna
Casini, Michele
Huss, Magnus; et al.

Regime shifts in exploited marine food webs: detecting mechanisms underlying alternative stable states using size-structured community dynamics theory
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, 370(1659): 20130262-

2015

-

Reichstein, Birte
Persson, Lennart
De Roos, Andre M.

Ontogenetic asymmetry modulates population biomass production and response to harvest
Nature Communications, 6

2015

Hämta

Persson, Lennart
Van Leeuwen, Anieke
De Roos, Andre M.

The ecological foundation for ecosystem-based management of fisheries: mechanistic linkages between the individual-, population-, and community-level dynamics
ICES Journal of Marine Science, 71(8): 2268-2280

2014

-

Jäger, Christoph G.
Vrede, Tobias
Persson, Lennart; et al.

Interactions between metazoans, autotrophs, mixotrophs and bacterioplankton in nutrient-depleted high DOC environments: a long-term experiment
Freshwater Biology, 59(8): 1596-1607

2014

-

Huss, Magnus
Persson, Lennart
Borcherding, Jost; et al.

Timing of the diet shift from zooplankton to macroinvertebrates and size at maturity determine whether normally piscivorous fish can persist in otherwise fishless lakes
Freshwater Biology, 58(7): 1416-1424

2013

-

Persson, Lennart
Amundsen, Per Arne
De Roos, Andre M.; et al.

Density-dependent interactions in an Arctic char - brown trout system: competition, predation, or both?
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 70(4): 610-616

2013

-

De Roos, Andre M.
Metz, Johan A. J.
Persson, Lennart

Ontogenetic symmetry and asymmetry in energetics
Journal of Mathematical Biology, 66(4-5): 889-914

2013

-

Reichstein, Birte
Schröder, Arne
Persson, Lennart; et al.

Habitat complexity does not promote coexistence in a size-structured intraguild predation system
Journal of Animal Ecology, 82(1): 55-63

2013

-

van Leeuwen, Anieke
Huss, Magnus
Gardmark, Anna; et al.

Predators with multiple ontogenetic niche shifts have limited potential for population growth and top-down control of their prey
American Naturalist, 182(1): 53-66

2013

Hämta


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion

Forskningsområde

Limnisk ekologi

Film: Symmetribrytning i ekologiska system

Seminarium:

Symmetribrytning i ekologiska system genom olika energetisk effektivitet hos juveniler och adulter – ett nytt paradigm under utveckling?

Lennart Persson, professor i akvatisk ekologi, Umeå universitet.