Till umu.se

Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Forskning

Jag är intresserad av molekylär populationsgenetik och evolutionen hos herbivor-inducerade försvarsgener hos Populus tremula.


Sidansvarig: Ingrid Forsmark
2011-02-15

Utskriftsversion

Forskningsområde

Evolutionsbiologi