Samverkan

Institutionen har en lång erfarenhet av att samarbeta med organisationer och företag, både inom forskning och utbildning.

Examensarbeten

Programstudenterna avslutar sina studier med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng eller 30 högskolepoäng (en halv eller en hel termins fulltidsstudier).
Färdiga examensarbeten

Förslag till examensarbeten

Många studenter väljer att göra examensarbetet i samarbete med ett företag. Institutionen är tacksam för förslag till examensarbete och kontaktpersoner finns på sidan.
Förslag till examensarbeten

Uppdragsutbildningar

Institutionen kan erbjuda företag, myndigheter och organisationer både korta och längre uppdragsutbildningar inom biologi, miljö- och hälsoskydd och geovetenskap. Till exempel har vi gett en specialutbildning för mindre företag om "Miljö som strategiskt verktyg" för att öka företagets attraktionskraft vid marknadsföring. Vi har även gett specialkurser till kommuner, till exempel MKB för kommunala handläggare.

Rekrytering

De som vill erbjuda studenter arbete kan kontakta institutionen, så anslås erbjudandet eller lämnas till respektive kontaktperson.

Forskningssamarbete

Kontakta Jon Moen som hjälper er att finna den person som passar era önskemål.

Föreläsningar och seminarier för allmänheten

Institutionens föreläsningar och seminarier är öppna för allmänheten och presenteras i vårt kalendarium.


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion