Till umu.se

Examensarbeten

Alla examina på universitetsnivå kräver examensarbete i någon form. Examensarbetet omfattar en individuell fördjupningsuppgift inom något av huvudämnets delämnen, som ansluter till den verksamhet som bedrivs vid en forskningsinstitution, myndighet eller företag. Arbetet som bedrivs under handledning kan vara helt litteraturbaserat eller innefatta även egna fältstudier eller laborativt arbete. Efter avklarad kurs ska studenten kunna planera, genomföra och dokumentera ett självständigt arbete samt skriftligt och muntligt redovisa vunna resultat. Examensarbetet avslutas med att studenten presenterar sitt arbete följt av en opponering och frågor från auditoriet.

Färdiga examensarbeten

Institutitionens examensarbeten från 2004 finns listade i DiVA-portal, Umeå universitet. Sök studentuppsatser (ett urval) lokalt, både fulltext och referenser.

Färdiga examensarbeten

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Enetjärn, Albin

How does drainage affect hydrology and hydrochemistry in boreal peatlands?

2018

Hämta

Blom, Maria

Förekomst och urlakning av PAH längs med väg 805, Jokkmokks kommun

2018

Hämta

Norberg, Hanna

Utredning av Umeå universitets gemensamma föreläsningssalars ljudmiljöer och rumsakustik: Med fokus på taluppfattbarhet, efterklangstid samt installationsbuller

2018

Hämta

Ahonen, Jani

Can morphologic restoration of hydropower outlet channels create hydraulically suitable spawning and larvae habitats for grayling?: Modelling the effects of environmental measures with HEC-RAS.

2018

Hämta

Talsi, Eeva

Miljövänligt friluftsliv – friluftsmänniskors miljömedvetenhet och hållbar konsumtion av friluftskläder

2018

Hämta

Hassel, Anna

Post-fire species composition and regeneration of understory vegetation in a boreal forest in central Sweden

2018

Hämta

Sara, Hansson

Naturvård på Nya Zeeland: Hur bedrivs naturvård på Nya Zeeland och vilken roll har volontärer i detta?

2017

Hämta

Ligtenberg, Jora

Runoff changes due to urbanization: A review

2017

Hämta

Torstensson, Linn

Giftfri förskola: Hur upplever förskolorna kommunernas hjälp?

2017

Hämta

Godeau, Christine

Utilizing boreal forest for climate mitigation - at what cost?: A Fuzzy Cognitive Mapping approach connecting the Paris Agreement to the sustainability of reindeer grazing

2017

Hämta


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion