Examensarbeten

Alla examina på universitetsnivå kräver examensarbete i någon form. Examensarbetet omfattar en individuell fördjupningsuppgift inom något av huvudämnets delämnen, som ansluter till den verksamhet som bedrivs vid en forskningsinstitution, myndighet eller företag. Arbetet som bedrivs under handledning kan vara helt litteraturbaserat eller innefatta även egna fältstudier eller laborativt arbete. Efter avklarad kurs ska studenten kunna planera, genomföra och dokumentera ett självständigt arbete samt skriftligt och muntligt redovisa vunna resultat. Examensarbetet avslutas med att studenten presenterar sitt arbete följt av en opponering och frågor från auditoriet.

Färdiga examensarbeten

Lista i DiVA-portalen

Blanketter och mallar

Anmälan till examensarbete

Instruktioner till författare av examensarbete

Omslagsmall examensarbete, egen bild

Omslagsmall examensarbete, neutral


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion