Till umu.se

Examensarbeten

Alla examina på universitetsnivå kräver examensarbete i någon form. Examensarbetet omfattar en individuell fördjupningsuppgift inom något av huvudämnets delämnen, som ansluter till den verksamhet som bedrivs vid en forskningsinstitution, myndighet eller företag. Arbetet som bedrivs under handledning kan vara helt litteraturbaserat eller innefatta även egna fältstudier eller laborativt arbete. Efter avklarad kurs ska studenten kunna planera, genomföra och dokumentera ett självständigt arbete samt skriftligt och muntligt redovisa vunna resultat. Examensarbetet avslutas med att studenten presenterar sitt arbete följt av en opponering och frågor från auditoriet.

Färdiga examensarbeten

Institutitionens examensarbeten från 2004 finns listade i DiVA-portal, Umeå universitet. Sök studentuppsatser (ett urval) lokalt, både fulltext och referenser.

Färdiga examensarbeten

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Dahlqvist, Erica

Undersökning av parametrar som kan öka mobiliteten av arsenik i grundvatten efter jordtvätt i Gudarp.

2017

Hämta

Auland, Clara

Konstsnö och dess effekter på vegetationen: Skillnader mellan konstsnö och natursnö

2017

Hämta

Pusterli, Christopher

En analys av De Geer-moräners bildningsmiljö med hjälp av LiDAR-bilder

2017

Hämta

Årdahl, Kerstin

Reindeer in the archipelago of Holmöarna: Abundance of habitats and how reindeer have utilized them during winter 2015-16 and summer 2016

2017

Hämta

Krohn, Johannes

Phosphorus speciation across elevation and vegetation in soils of the subarctic tundra: A solution 31P NMR approach

2017

Hämta

Johansson, Petter

Temporal spawning divergence in European whitefish (Coregonus lavaretus): The first steps towards reproductive isolation in young populations (70-171 years)

2017

Hämta

Hallgren, Erika

Upplevd oro över, kunskap och engagemang om klimatförändringar hos invånarna i Örnsköldsviks kommun

2017

Hämta

Ylva, Karlberg

The influence of northern pike on the diet of Eurasian perch

2017

Hämta

Bäckström, Daniel

Katjoniserade tanniner som retentionsmedel för cellulosafibrer

2017

Hämta

Olovsson, Sofia

Den psykosociala arbetsmiljön imon restaurang: upplevd ur arbetstagarnas perspektiv

2017

Hämta


Sidansvarig: Elisabet Carlborg

Utskriftsversion